Szkoła dla dorosłych

Komunikaty

Wzór protokołu i uchwały na posiedzenia Rady Pedagogicznej dla protokolantów
protokół i uchwała  

List Minister Edukacji Narodowej o statusie zawodowym nauczyciela

List Minister Edukacji w którym przedstawiano ostatnie zmiany dotyczące statusu zawodowego nauczycieli. zobacz  

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli 2018/19

karta i kryteria oceny motywacji nauczyciela   Kartę oceny składamy do przewodniczących komisji przedmiotowych do 25 stycznia 2019

Podanie do Dyrektora Szkoły
Przyjmowanie i załatwianie spraw u Dyrektora Szkoły: podanie 

PROCEDURA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Do pobrania  

Wychowawcy – Arkusz klasyfikacyjny (krzyżówka) należy dostarczyć Dyrektorowi najpóźniej
w dniu konferencji klasyfikacyjnej do godz 9.00.


Zestawienie semestralne (krzyżówka) – plik w formacie excel pobierz

Analiza stopnia realizacji podstawy programowej – plik w formacie word pobierz

Karta monitorowania nauczania indywidualnego(zajęć rewalidacyjnych) – plik w formacie word pobierz