Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

„Monitoring prowadzony jest przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Monitoring obejmuje teren wokół szkoły oraz korytarze szkolne. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 33/874-27-71, lub drogą elektroniczną: sekretariat@zswsucha.pl”.

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Spółdzielców 1, tel. 33 874 27 71

Informacje

1. Klauzula informacyjna ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej dla rodziców/prawnych opiekunów    (zapoznaj się)
2. Prawo do informacji i kopii danych    (zapoznaj się)
3. Prawo do sprostowania danych    (zapoznaj się)
4. Prawo do bycia zapomnianym    (zapoznaj się)
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania   (zapoznaj się)
6. Prawo do przenoszenia danych   (zapoznaj się)
7. Prawo do sprzeciwu   (zapoznaj się)
8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego   (zapoznaj się)
9. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole    (zapoznaj się)

Dokumenty i Wnioski

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych.


    Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych lub w sekretariacie

    Zespółu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
    34-200 Sucha Beskidzka
    ul. Spółdzielców 1

Kontakt z IOD i AD

Poniższe formularze umożliwiają kontakt z Inspektorem Ochrony Danych I Administratorem Danych

Kontakt z Adminstratorem danych : Tomasz Gielas aodo@zswsucha.pl
Kontakt z Inspektorem ochrony danych : Rafał Andrzejewski - iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl