CZYTELNIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W CZYTELNI

  1. Z komputera mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
  2. Komputer w bibliotece służy jedynie do celów edukacyjnych np. rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji, przeglądanie programów edukacyjnych, pisanie referatów, przygotowanie prezentacji itd… Wykorzystanie komputera w celach innych niż edukacyjne jest zabronione.
  3. Korzystający z Internetu uczeń powinien zgłosić bibliotekarzowi tematykę poszukiwanych zagadnień.
  4. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
  5. Korzystający z komputera uzgadnia z bibliotekarzem możliwość posługiwania się własnymi nośnikami.
  6. O wszelkich zakłóceniach pracy komputera korzystający powinien poinformować nauczyciela bibliotekarza.

 

 1. Podczas pracy przy komputerze korzystającemu

NIE WOLNO:

 • • Wgrywać własnych programów i kasować zainstalowanych.
 • • Zmieniać ustawień .
 • • Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza.
 • • Jeść i pić.

Korzystający z komputera i Internetu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.