Spotkanie międzynarodowe szkół partnerskich

Spotkanie międzynarodowe szkół partnerskich 13 grudnia, uczniowie naszej szkoły z projektu Erasmus uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu online, mającym na celu podsumowanie inspirujących warsztatów przeprowadzonych w szkołach partnerskich w Rumunii, Polsce i Portugalii. Inicjatywa ta pozwoliła młodym ludziom nie tylko na Czytaj dalej

Rekrutacja

W dniach 06.12.2023 – 15.12.2023 prowadzona będzie rekrutacja uczestników w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000132664, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095377.Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego poprzez stworzenie Czytaj dalej

O projekcie

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000132664 jest kontynuacją działań realizowanych przez ZS im. W. Witosa w ramach Programu Erasmus+, służących rozwojowi inicjatyw na rzecz pogłębiania kompetencji i zdobywania kwalifikacji zawodowych naszych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach wybranych branży. Po raz Czytaj dalej