Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Zarządzenie NR 9/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 70/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty– rekrutacja na rok szkolny 2023/2024