SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – SPRZEDAWCA

Szkoła kształci wykwalifikowanych pracowników w tym zawodzie zgodnie z wymogami rynku pracy. Uczniowie zapoznają się ze strukturą organizacji handlu oraz poznają zasady prowadzenia działalności handlowej. Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się u pracodawców.

W tym zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży