Kryteria przyjęć

KRYTERIA PRZYJĘCIA do Zespołu Szkół im. W. Witosa

najważniejsze informacje (szczegóły zawarte są w regulaminie rekrutacji)

Klasy pierwsze
2018/2019
Czas trwania nauki Przedmioty
rozszerzone
Nauczane
j. obce
4 przedmioty
punktowane
w rekrutacji
Minimum
punktowe
Kwalifikacje zawodowe
Technikum Logistyczne 4 lata język obcy
matematyka
Język angielski – wiodący
Język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy
informatyka
70 pkt AU.22. Obsługa magazynów.
AU.32. Obsługa transport.
Technikum Ekonomiczne geografia
matematyka
język polski
matematyka
język obcy
informatyka
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
A.36. Prowadzenie rachunkowości.
Po potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji
Technikum żywienia i usług gastronomicznych język obcy
biologia
język polski
matematyka
język obcy
biologia
T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Technik fotografii i multimediów język obcy, informatyka język polski
matematyka
język obcy
informatyka
AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu AU.28.Realizacja projektów multimedialnych
Technikum Hotelarskie język obcy
geografia
język polski
matematyka
język obcy
geografia
90 pkt T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Technikum Obsługi Turystycznej język obcy
geografia
język polski
matematyka
język obcy
geografia
70 pkt T. 13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
T.16. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
Technikum Organizacji Reklamy język obcy
geografia
język polski
matematyka
język obcy
plastyka
A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.
Technikum Informatyczne matematyka
informatyka
język polski
matematyka
język obcy
informatyka
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
SPRZEDAWCA
(umowa o praktykę
z pracodawcą)
3 lata brak Do wyboru jeden z języków:
Język angielski
lub Język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy
geografia
40 pkt A.18. Prowadzenie sprzedaży
KUCHARZ
(praktyka zawodowa
w szkole)
T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
CUKIERNIK
(praktyka zawodowa
w szkole)
T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych.
MAGAZYNIER LOGISTYK
(umowa o praktykę z pracodawcą)
AU.22.  Obsługa magazynów.