Szkolne prawo

Statut Zespołu Szkół

Statut Technikum

Statut Szkoły Branżowej I stopnia

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY TECHNIKUM

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁA BRANŻOWA

REGULAMIN PRACY

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkolne procedury

1 Procedura monitorowania podstawy programowej -Szkoła Branżowa  
2 Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji  
3 Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych
4 Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego  
5 Procedura zwalniania ucznia z zajęć z religii
6 Szkolne procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych  

Szkolne regulaminy

1 Regulamin  wycieczek szkolnych
Karta wycieczki i dokumentacja wycieczek szkolnych
2 Regulamin korzystania z szkolnych szafek w ZS im. W. Witosa
3 Regulamin przyznawania i organizacji zastępstw doraźnych  


Media