Szkolne prawo

Statut Zespołu Szkół

Statut Technikum

Statut Szkoły Branżowej I stopnia

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY TECHNIKUM

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁA BRANŻOWA

REGULAMIN PRACY

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkolne procedury

1Procedura monitorowania podstawy programowej -Szkoła Branżowa 
2Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji 
3Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych
4Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego 
5Procedura zwalniania ucznia z zajęć z religii
6Szkolne procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych 
7 Procedury ewakuacji z budynków

Szkolne regulaminy

1Regulamin  wycieczek szkolnych
Karta wycieczki i dokumentacja wycieczek szkolnych
2Regulamin korzystania z szkolnych szafek w ZS im. W. Witosa
3Regulamin przyznawania i organizacji zastępstw doraźnych 


Media