SZKOLNY WOLONTARIAT

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Koordynator: Pani mgr Lucyna Pacyga
Opiekunowie: Pani mgr Beata Konieczna
Pani mgr Anna Halawa

 

 

Razem możemy więcej

Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej działa już od 2008 roku. Pierwszym opiekunem (i założycielem) koła była Pani Krystyna Kudzia. Razem ze swoimi podopiecznymi zainicjowała piękny zwyczaj pomagania najbardziej potrzebującym z naszego środowiska lokalnego.
Po odejściu Pani Bałos opiekę nad kołem przejęła Pani Beata Konieczna. W prowadzeniu SKC i organizowaniu akcji  pomaga jej Pani Anna Halawa.
21 listopada 2017 roku w Krakowie odbyła się konferencja opiekunów SKC. Umowa na prowadzenie działalności koła została przedłużona na kolejny rok.
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, ponieważ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ