Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Egzamin poprawkowy w części pisemnej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 55 oraz w sali 22. Egzamin poprawkowy w części ustnej z języka angielskiego zgodnie z Czytaj dalej