SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA – TECHNIK ŻYWIENIA I UŁUG GASTRONOMICZNYCH

To zawód łączący umiejętności kucharza, dietetyka i managera zakładów gastronomicznych. Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety, sporządzać i estetycznie podawać potrawy oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu.

To w tym zawodzie absolwent zdobywa kwalifikację:

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych