Dla Maturzystów

MATURZYSTO !

Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji są  WAŻNE – pilnuj ich.

Uczeń / absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.


Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,

z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.: