Dla Maturzystów

(Aktualizacja 31.03.2020) Informacja od redakcji serwisu www.otouczelnie.pl:

Szanowni Państwo,

redakcja serwisu www.otouczelnie.pl przygotowała bezpłatny wykaz wszystkich KIERUNKÓW STUDIÓW 2020 dla uczniów Państwa szkoły. Wykaz zawiera wszystkie uczelnie wyższe w Polsce oraz zasady rekrutacji na studia 2020/21. Prosimy o rozpowszechnienie wśród wychowaców klas maturalnych oraz uczniów Państwa Szkoły. LINK do wykazu: https://www.otouczelnie.pl/studia/kierunki_studiow

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

MATURZYSTO !

Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji są  WAŻNE – pilnuj ich.

Uczeń / absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.


Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,

z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.: