WYCHOWAWCY

Kadra
Kierownik- mgr Dorota Paleczny

Wychowawcy:
mgr Martyna Bednarczyk
mgr Bogusława Jurzak
mgr Dominika Kubasiak
mgr Teresa Mydlarz