TECHNIK REKLAMY

Ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, fotograficzną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Absolwent może być zatrudniony w agencjach reklamowych, działach marketingu, środkach masowego przekazu, studiach graficznych lub studiach fotografii cyfrowej.

Przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową