KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor Szkoły
mgr Aneta Drobny


Wicedyrektor
ds. wychowawczych:
mgr Łucja Mikołajek-Pater

Wicedyrektor
ds. dydaktycznych:
mgr Ewa Kozina
Wicedyrektor
ds. Kształcenia Zawodowego:
mgr Anna Wilczek