Kadra Kierownicza

Dyrektor Szkoły
mgr Aneta Drobny

Wicedyrektor
do Spraw Wychowawczych:
mgr Łucja Mikołajek-Pater
Wicedyrektor
d/s szkół dla dorosłych
i promocji szkoły:
mgr Ewa Kozina
 

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu:
mgr inż. Anna Paleczna-Wybranowska