Kadra Kierownicza

   
 

Dyrektor Szkoły
mgr Aneta Drobny

 

Wicedyrektor
d/s Centrum Kszałcenia Praktycznego:
mgr inż. Anna Paleczna-Wybranowska

Wicedyrektor
d/s wychowawczych:
mgr Łucja Mikołajek-Pater
Wicedyrektor
d/s szkół dla dorosłych
i promocji szkoły:
mgr Ewa Kozina