Kadra Kierownicza

Dyrektor Szkoły
mgr Aneta Drobny

Wicedyrektor
d/s Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2:
mgr inż. Anna Paleczna-Wybranowska

Wicedyrektor
d/s wychowawczych:
mgr Łucja Mikołajek-Pater
Wicedyrektor
d/s dydaktycznych:
mgr Ewa Kozina