Kadra Kierownicza

Dyrektor Szkoły
mgr Aneta Drobny


Wicedyrektor
d/s wychowawczych:
mgr Łucja Mikołajek-Pater

Wicedyrektor
d/s dydaktycznych:
mgr Ewa Kozina
Wicedyrektor
d/s Kształcenia Zawodowego:
mgr Anna Wilczek