Rekrutacja dla uczniów klas: Technik żywienia i usług gastronomicznych, fotografii i multimediów, organizacji turystyki.

Rusza rekrutacja dla kolejnej grupy uczniów, do realizowanego przez naszą szkołę projektu pn „Nowe kierunki, nowe doświadczenia”, finansowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe nr umowy  2020-1-PL01-KA102-079189, dla Technik żywienia i usług gastronomicznych, fotografii i multimediów, organizacji Czytaj dalej

Rekrutacja dla uczniów klas technikum hotelarskiego oraz technikum organizacji reklamy.

Rusza rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu  pn „Nowe kierunki, nowe doświadczenia”, finansowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe nr umowy  2020-1-PL01-KA102-079189, dla hotelarzy i  reklamy Celem głównym projektu jest wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i Szkoły, Czytaj dalej

Włochy przyjmą uczniów Witosa na staże zawodowe w ramach programu Erasmus+

Nasz szkoła otrzymała pozytywną decyzję dot. wniosku o dofinansowanie wyjazdów 55 uczniów na praktyki zagraniczne  do Włoch, w ramach projektu pn „Nowe kierunki, nowe doświadczenia”, finansowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe nr umowy  2020-1-PL01-KA102-079189. Głównym celem projektu Czytaj dalej