SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Pracownik obsługi hotelowej może podejmować pracę w obiektach hotelowych, współpracować ze strukturami hotelu odpowiedzialnymi za obsługę gościa oraz zajmującymi się utrzymaniem obiektu w czystości i dobrym stanie technicznym. Nabywa umiejętności z zakresu wykonywania czynności związanych z pracą pokojowej, kelnera i pomocnika kucharza.

W tym zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie