TECHNIK SPEDYTOR

Zawód spedytor jest idealny dla tych, którzy chcą poznać zasady polityki transportowej, realizować zlecenia transportowo- spedycyjne oraz zdobyć umiejętności w zakresie obsługi celnej. Absolwent tego kierunku może zostać zatrudniony w obsłudze portów morskich lub lotniczych, bazach komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej lub hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego w kwalifikacji:

SPL.05: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów