Z ŻYCIA SZKOŁY

W „Witosie” możesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Pomogą Ci w tym szkolne koła i  organizacje. Jeśli lubisz innym pomagać, możesz włączyć się w akcje charytatywne jako wolontariusz. Integralnym i stałym elementem życia naszej szkoły są różnego rodzaju imprezy. Podnoszą one atrakcyjność naszej placówki.