Dyżury doradcy zawodowego

Koordynator doradztwa zawodowego w szkole:

 mgr Agata Jania  –  doradca zawodowy

PONIEDZIAŁEK  11:00 – 12:30
WTOREK  10:00 – 10:45, 11:00 – 11:45
PIĄTEK  9:30 – 10:45, 11:00 – 11:45