SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA- MAGAZYNIER-LOGISTYK

Magazynier – logistyk to jeden z popularniejszych zawodów w dzisiejszych czasach w związku z rozwojem sektora usług w gospodarce, pojawieniem się wielu magazynów, centrów logistycznych, dystrybucyjnych, terminali kontenerowych, firm handlowych. Magazynier – logistyk daje bardzo duże możliwości zatrudnienia na lokalnych i regionalnym rynku pracy.

Uczniowie zdobywają jedną kwalifikację zawodową:

SPL.01.  Obsługa magazynów