Wzory dokumentów

Procedury i wzory podań do pobrania


  1. Podanie do Dyrektora Szkoły
  2. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
  3. Oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na lekcję religii
  4. Podanie o duplikat legitymacji uczniowskiej
  5. Podanie o duplikat świadectwa
  6. Podanie o zmianę danych osobowych
  7. Upoważnienie do odbioru duplikatu