Wzory dokumentów

Procedury i wzory podań do pobrania


 1. Podanie do Dyrektora Szkoły   
 2. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
 3. Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 4. Podanie o duplikat legitymacji uczniowskiej
 5. Podanie o duplikat świadectwa
 6. Podanie o zmianę danych osobowych
 7. Upoważnienie do odbioru dokumentów  
 8. Upoważnienie do wydanie duplikatu legitymacji szkolnej   
 9. Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości oraz innych czynności związanych z egzaminem maturalnym   
 10. Podanie o przyjęcie do internatu  
 11. Podanie o zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły   
 12. Rezygnacja z wdż    
 13. Rezygnacja z religii (rodzic/opiekun prawny)    
 14. Rezygnacja z religii (uczeń pełnoletni) 


Opłata za wykonanie duplikatu:

legitymacji wynosi 9 zł.

świadectwa 26 zł.

Opłatę należy uregulować za pośrednictwem przelewu na numer:

44 8128 0005 0065 7305 2000 0030

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej