WZORY DOKUMENTÓW

Procedury i wzory podań do pobrania


 1. Podanie do Dyrektora Szkoły   
 2. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
 3. Podanie o duplikat legitymacji uczniowskiej
 4. Podanie o duplikat świadectwa
 5. Podanie o zmianę danych osobowych
 6. Upoważnienie do odbioru dokumentów 
 7. Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości oraz innych czynności związanych z egzaminem maturalnym 
 8. Podanie o przyjęcie do Internatu osoby niepełnoletniej 
 9. Kwestionariusz osobowy do Internatu dla osoby niepełnoletniej  
 10. Podanie o przyjęcie do internatu dla osoby pełnoletniej
 11. Kwestionariusz osobowy do Internatu dla osoby pełnoletniej  
 12. Podanie o zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły 
 13. Rezygnacja z wychowania do życia w rodzinie 
 14. Rezygnacja z religii (rodzic/opiekun prawny)    
 15. Rezygnacja z religii (uczeń pełnoletni)
 16. Regulamin przyznawania stypendium naukowego
 17. Wniosek o zaświadczenie o zawodzie
 18. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym
 19. Wniosek o wydanie mLegitymacji:
  1. uczeń niepełnoletni
  2. uczeń pełnoletni


Opłata za wykonanie duplikatu:

legitymacji wynosi 9 zł.

świadectwa 26 zł.

Opłatę należy uregulować za pośrednictwem przelewu na numer:

44 8128 0005 0065 7305 2000 0030

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej