PRZETARGI I OFERTY

Opublikowano 12.12.2023

opublikowano 01.12.2023

opublikowano 23.10.2023

opublikowano 10.10.2023

opublikowano 9.10.2023

opublikowano 1.10.2023

opublikowano 6.12.2022

Ogłoszenie – Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej


opublikowano 19.09.2022

Zawiadomienie o wyborze oferty


opublikowano 12.09.2022

Zawiadomienie o wyborze oferty 


Unieważnienie zapytania ofertowego


Ogłoszenie – Wynajem powierzchni użytkowej pod automat z kanapkami


Załącznik nr 1 – formularz oferty


opublikowano 02.09.2022

  1. Ogłoszenie – Wynajem powierzchni użytkowej pod automat z kanapkami

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2. Ogłoszenie – Wynajem powierzchni użytkowej pod automaty z żywnością i napojami

Załącznik nr 1 – Formularz oferty


opublikowano 13.05.2022

ogłoszenie – Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

SWZ

załącznik nr 1a – Formularz asortymentowo-cenowy


opublikowano 1.11.2021

zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wyborze oferty


opublikowano 25.10.2021

ogłoszenie – Wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego

załącznik nr 1 – formularz oferty


opublikowano 22.10.2021

ogłoszenie – Wynajem powierzchni użytkowej pod automat z kanapkami

załącznik nr 1 – formularz oferty


opublikowano 2.07.2021

zawiadomienie o wyborze oferty


opublikowano 25.06.2021

ogłoszenie – Roboty remontowe portierni i wejścia do budynku wraz z modernizacją tablicy głównej

załącznik nr 1 przedmiar 1

załącznik nr 2 przedmiar 2

załącznik nr 3 formularz oferty


opublikowano 25.06.2021

unieważnienie zapytania ofertowego


opublikowano 17.06.2021

ogłoszenie – Roboty remontowe portierni i wejścia do budynku wraz z modernizacją tablicy głównej

załącznik nr 1 przedmiar 1

załącznik nr 2 przedmiar 2

załącznik nr 3 formularz oferty


opublikowano 17.06.2021

unieważnienie zapytania ofertowego


opublikowano 4.06.2021

ogłoszenie – Roboty remontowe portierni i wejścia do budynku wraz z modernizacją tablicy głównej

załącznik nr 1 przedmiar 1

załącznik nr 2 przedmiar 2

załącznik nr 3 formularz oferty


opublikowano 25.03.2021


opublikowano 15.03.2021

ogłoszenie – Rozbiórka budynku gospodarczego


opublikowano 15.12.2020


opublikowano 7.12.2020

Zamówienie na usługę społeczną tj: na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe , we Włoszech


opublikowano 5.11.2020


opublikowano 1.09.2020


opublikowano 4.08.2020

Zawiadomienia o wyborze:


opublikowano 30.06.2020:


Rozstrzygnięcie przetargu :

opublikowano dn. 10 września 2019


Ogłoszenie  zamówienie na usługę społeczną tj: na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe , w Grecji.

opublikowano dn. 2 września 2019


Obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania w zamówieniach publicznych

Obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładami budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem https:/www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Otwarcie oferty na usługę społeczną- świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej
w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych
w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, w Grecji.

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT   

Wybór oferty na usługę społeczną- świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej
w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych
w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, w Grecji.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

Zapytania ofertowe – automaty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 automaty

Zapytania ofertowe – sklepik

ZAPYTANIE OFERTOWE sklepik

Załącznik nr 1 sklepik