Przetargi

Obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania w zamówieniach publicznych

Obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania w zamówieniach publicznych.

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładami budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem https:/www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Otwarcie oferty na usługę społeczną- świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej
w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych
w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, w Grecji.

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT   

Wybór oferty na usługę społeczną- świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej
w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych
w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, w Grecji.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

Zapytania ofertowe – automaty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 automaty

Zapytania ofertowe – sklepik

ZAPYTANIE OFERTOWE sklepik

Załącznik nr 1 sklepik