Przetargi

Otwarcie oferty na usługę społeczną- świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej
w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych
w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, w Grecji.

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT   

 

Wybór oferty na usługę społeczną- świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej
w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych
w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, w Grecji.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

 

Zapytania ofertowe – automaty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 automaty

Zapytania ofertowe – sklepik

ZAPYTANIE OFERTOWE sklepik

Załącznik nr 1 sklepik