PROJEKT „KREATYWNY UCZEŃ-PROFESJONALISTA W ZAWODZIE”

Centrum Kompetencji Zawodowych
w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa
w Suchej Beskidzkiej

Nazwa Projektu- Kreatywny uczeń- profesjonalista w zawodzie.

Termin realizacji – 01.06.2017 – 31.08.2020
Wartość dofinansowania projektu z UE – 2.930.904,40 zł
Beneficjent – Powiat suski
Wykonawca – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
Główny cel projektu :
wzmocnienie w latach 2017/2018,2018/2019 oraz 2019/2020 zdolności do zatrudnienia u uczniów szkół zawodowych z branży:

 • wiodącej tj. turystyczno – gastronomicznej
 • wspierającej tj. administracyjno – usługowej
  poprzez poprawę jakości procesu kształceniowe współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami oraz podniesienia kompetencji zawodowych i kluczowych u uczniów z ww. branż , a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u nauczycieli zawodu z ww. branż na terenie powiatu suskiego.
  W ramach projektu realizowane są:
 • remont i wyposażenie pracowni;
 • kursy zawodowe dla uczniów;
 • staże/praktyki zawodowe z możliwością otrzymania stypendium stażowego;
 • doradztwo zawodowe dla uczniów;
 • kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli.