KURSY I STAŻE ZAWODOWE

W obszarze kursów zawodowych uczniowie zastają wyposażeni w dodatkowe umiejętności i kompetencje, które mogą wykorzystać na praktykach i stażach zawodowych oraz przydatne są w późniejszym życiu zawodowym.
Realizowaliśmy kursy – baristy, barmana, animatora czasu wolnego, kelnera, carvingu, Adobe Photoshop, fotografii reklamowej, Kursy z zakresu ECDL oraz obsługi wózka widłowego. Młodzież ma również możliwość zdobycia uprawnień do kierowania samochodem katB.

Kurs baristyczny

Kurs barmański