Młodzieżowa Rada Internatu

Młodzieżowa Rada Internatu działa u nas od wielu lat, jest to tzw. samorząd internatu.
Średnio co dwa lata, na przełomie września i października, odbywają się wybory do zarządu MRI. Osoby, które wchodzą w skład samorządu aktywnie działają na rzecz całej społeczności internatu. Wymagania wobec członków MRI są szczególne, od zaangażowania i zdolności organizacyjnych po chęć niesienia pomocy innym.

Na czym polega nasza działalność?
• Spotykamy się kilka razy w miesiącu, aby porozmawiać, wymienić poglądy, zaproponować nowe pomysły działalności w internacie, szczególnie organizacji czasu wolnego,
• Organizujemy szereg imprez np. Otrzęsiny klas pierwszych, Andrzejki, Mikołajki, Kolację Wigilijną, Walentynki, Pożegnanie Maturzystów i inne,
• Z zaangażowaniem pomagamy sobie nawzajem i tym, którzy nas potrzebują,
• Jesteśmy też „strażnikami porządku” w internacie- zajmujemy się prowadzeniem konkursu czystości. Zachęcamy naszych kolegów i koleżanki do stałego utrzymywania czystości w pokojach a tym samym o nagrody w konkursie.

Skład MRI:
Przewodniczący: Paweł Pastwa
Zastępca: Sabina Bronicka
Sekretarz: Piotr Gajda
Rzecznik wychowanków: Patryk Bucała

Członkowie samorządu:
Iwona Syrek, Zuzanna Toboła

Kroniki internatu powadzą : Dobrosława Korbel, Nikola Skwarek