Terminy rekrutacji

 

  •  Od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 13:00 – składanie przez kandydatów wniosków (wydrukowanych podczas rejestracji w rekrutacji elektronicznej). Wnioski składane są w szkole pierwszego wyboru

 

  • Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. (do godz.14:00) – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej) – kopie dostarcza się do szkoły pierwszego wyboru.

 

  • Od 23 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. – weryfikacja przez komisje rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przez kandydata

 

  • 29 czerwca 2018 r. (o godz. 12:00) – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

 

  • do 03 lipca 2018 r. godz 14.00wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatowi

 

  • Od 29 czerwca 2018 r. do 09 lipca 2018 r (do godz. 13:00) potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, CV (druk dostępny na stronie internetowej szkoły), wyników badań z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie do Medycyny Pracy należy wcześniej odebrać w sekretariacie szkoły), karty informacyjnej oraz 3 zdjęć (wymiar 30x42mm). Pozostałe dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji wymienione są w Regulaminie Rekrutacji § 6.

 

  • 10 lipca 2018 r. (do godz. 12:00) – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną list przyjętych do szkoły i list kandydatów nieprzyjetych .

 

  • Od 11 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca