Przydatne linki

INFORMACJE O EDUKACJI

INFORMACJE O ZAWODACH I RYNKU PRACY

  • www.psz.praca.gov.pl  – m.in. klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, statystyki rynku pracy, akty prawne
  • www.mpips.pl – m.in. informacje dotyczące rynku pracy
  • www.magazynkariera.pl – m.in. informacje na temat niektórych branż i sektorów rynku pracy

WYMIAR EUROPEJSKI W SYSTEMACH INFORMACJI ZAWODOWEJ

PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO

  • www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl – m.in. informacje i materiały dot. doradztwa zawodowego, materiały dla uczniów i rodziców z zakresu podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowej
  • www.progra.pl – strona firmy zajmującej się tworzeniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych dla doradztwa zawodowego
  • www.euroguidance.pl – m.in. publikacje z zakresu doradztwa zawodowego