REKRUTACJA 2019

PO ZŁOŻENIU WNIOSKU W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU PROSIMY NIE DOKONYWAĆ MODYFIKACJI W WYBRANYCH KLASACH, PONIEWAŻ SĄ WTEDY NIESPÓJNE, CO WIĄŻE SIĘ Z ODRZUCENIEM TAKIEGO DOKUMENTU. WNIOSKI SĄ NA BIEŻĄCO AKCEPTOWANE.


Od dnia 25 kwietnia 2019 r. rusza elektroniczna rekrutacja dla kandydatów
do szkół ponadpodstawowych na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl/

Link do portalu do zakładania kont dla uczniów, którzy kończą 8-letnią szkołę podstawową:

https://malopolska-posp.edu.com.pl/kandydat/app/

Link do portalu do zakładania kont dla uczniów, którzy kończą gimnazjum:

https://malopolska-pogim.edu.com.pl/kandydat/app/

Przypominamy, że:

  1. wydrukowane wnioski muszą być podpisane przez przynajmniej jednego rodzica
    bądź opiekuna prawnego oraz przez kandydata;
  2. wniosek należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru.

Zwracamy się z prośbą o rzetelne i dokładne wypełnianie danych we wniosku oraz podawanie prawdziwych numerów telefonicznych do rodziców lub opiekunów prawnych.