MLEGITYMACJA

Obraz pochodzi z: https://www.gov.pl/web/edukacja/legitymacja-szkolna-w-telefonie-art


  1. Przeczytać regulamin mLegitymacji
  2. Udostępnić zdjęcie ucznia w  dzienniku elektronicznym.
  3. Wystąpić z wnioskiem do Dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji.
    Podpisany wniosek należy przynieść do sekretariatu uczniowskiego

4. Wprowadzenie, przez upoważnionego pracownika szkoły, danych ucznia do systemu, wgranie zdjęcia ucznia do systemu, wygenerowanie kodu QR i jednorazowego kodu aktywującego mLegitymację.

5. Poinformowanie ucznia o przygotowaniu danych aktywacyjnych. Po odbiór danych uczeń zgłasza się do sekretariatu uczniowskiego lub wskazanego pracownika szkoły z ważną legitymacją w wersji papierowej.

6. Pobranie przez ucznia/opiekuna aplikacji mObywatel, zaakceptowanie jej regulaminu i wyrażenie wszystkich niezbędnych zgód.

7. Wczytanie w aplikacji mObywatel otrzymanego kodu QR oraz wpisanie kodu aktywacyjnego mLegitymacji.

8. Pobranie danych legitymacji z systemu do aplikacji mObywatel.