Wydarzenia szkolne

Rozmowa online z Kenią

W dniu 6 lutego przeprowadziliśmy trzecią rozmowę online z projektu Rozmawiasz-Pomagasz pod patronatem Fundacji Goodnetwork z Katowic. Była to rozmowa ze szkołą St. Anthony of Padua Nursery&Primary School w Kenii. W lekcji online uczestniczyła grupa dziewczyn z klasy 1OT oraz dwóch uczniów z klasy 3GB, Bartek Biegun i Magda Okruta. W trakcie rozmowy dowiedzieliśmy się, że marzeniem kenijskich dzieci jest woda, witaminy i zdobycie wykształcenia, bycie profesjonalistą.

Dziękuję za udział w lekcji, Wasz uśmiech i Wasze otwarte serce, Drodzy Uczniowie. Razem możemy więcej…

Szkolny Opiekun UNESCO
M.Świerkosz


List dotyczący przeciwdziałania dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych

Wspólnie zatroszczmy się o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży! 
Przekazuję wyrazu szacunku, życząc udanego i bezpiecznego zimowego wypoczynku.  
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej   – więcej

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY oraz KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI pisze
Drodzy Rodzice, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci i młodzieży, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w przeciwstawianiu się zjawisku używania substancji psychoaktywnych. – więcej

Zespół Szkół im. W. Witosa „Złotą Szkołą 2019”

10 stycznia 2019 roku w Akademii Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie ogłoszono wyniki XXI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. Kapituła przyznała Technikum w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej zaszczytne miano „Złotej Szkoły 2019” wśród 500 najlepszych techników w Polsce. Tytuł ten przysługuje szkołom, które na liście rankingowej znalazły się między pierwszym a setnym miejscem. Nasza szkoła w województwie małopolskim uzyskała wysokie – dwunaste miejsce, a w rankingu głównym zajęła dziewięćdziesiątą siódmą  lokatę. Znak „Złotej Szkoły 2019” jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia. Kapituła Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników  doceniła trud ciężkiej, codziennej pracy Dyrekcji, efektywną współpracę nauczycieli i uczniów, dbałość władz samorządowych o odpowiednie warunki pracy szkoły. Jesteśmy dumni z odznaczenia i docenienia wysokich rezultatów kształcenia w Zespole Szkół im. W. Witosa.

„7 listopada 2018 roku miał miejsce etap szkolny ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. W olimpiadzie wzięło udział ponad stu uczniów Z.S. im. W. Witosa, którzy w zespołach dwuosobowych rozwiązywali test przygotowany przez organizatora – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Najwyższą liczbę punktów zdobyły dwa zespoły: z klasy 1 FT Katarzyna Studnicka i Julia Surowiec oraz z klasy 4 E/Ż Karina Głuc i Agnieszka Lempart.

Do etapu wojewódzkiego został wytypowany zespół z klasy 1 FT, którzy przygotowuje prezentacje multimedialną na temat, „Życie rodziców – księga, z której uczą się dzieci” pod opieką merytoryczną Małgorzaty Kolaniak.
Etap wojewódzkie będzie miał miejsce 28 lutego 2019 roku.”
Pozdrawiam, Małgorzata Kolaniak

„W miesiącu listopadzie miał miejsce internetowy konkurs historyczny, pt. „Żupy krakowskie w czasach Kazimierza Wielkiego” zorganizowany przez muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
W konkursie wzięły udział dwie klasy, klasa 3 E/K oraz 1 E/K. Uczennice klasy 3 E/K zajęły trzy pierwsze miejsca,
I pierwsze miejsce Alicja Grzechynia,
II drugie miejsce Natalia Maciaszek,
III miejsce Paulina Pytlińska.
Dodatkową nagrodą będzie zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce finansowane przez organizatora konkursu.
Opiekunem konkursu była Małgorzata Kolaniak.”

Pozdrawiam, Małgorzata Kolaniak

21 XII 2018 – Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie to święta wyjątkowe i ważne. W tym przedświątecznym okresie, w naszej szkole, jak co roku odbył się przegląd kolęd i pastorałek, którego finaliści wystąpili na apelu w piątek 21 grudnia. Byli to Daria Zachura, Artur Warta, Paweł Czarny, Michał Studnicki w kategorii „soliści” oraz klasa 3TR, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii „grupa”. Wyjątkowy charakter uroczystości podkreśliły znane i nieznane kolędy i pastorałki. Uczniowie klasy 1 EK zaprezentowali całej społeczności szkolnej tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie i przedstawienie wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Nie zabrakło także aniołka, który częstował cukierkami. Po apelu Pani Dyrektor- Aneta Drobny podziękowała katechetom za przygotowanie apelu, wręczyła nagrody książkowe dla solistów oraz złożyła życzenia świąteczne i noworoczne.

Lucyna Pacyga, Tomasz Pituła, Wioleta Sulka

Wolontariusze dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Juszczynie

Świąteczna paczka dla podopiecznych ośrodka rehabilitacyjnego w Juszczynie to kolejna inicjatywa naszych wolontariuszy.

Dzięki wielkiemu sercu uczniów klas: 1KU, 1EK, 1LR, 1FT, 1HO, 2HO, 2IN, 2GB, 2KU, 2KC, 2LR, 3GB, 3SK, 3KC, 3HO, 3EK i 4HO wolontariusze przygotowali świąteczne paczki dla dzieci z ośrodka. Przekazanie prezentów odbyło się 13 grudnia w obecności Pani Dyrektor Anety Drobny, Pani Wicedyrektor Łucji Mikołajek – Pater , Pani Lucyny Pacygi oraz uczniów z klas: 1KU i 2HO.

 

 


Kolejne sukcesy ekonomiczne uczniów „suskiego witosa” – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowa Menedżerskich.

 

O sukcesach ekonomicznych uczniów ZS im. W.Witosa piszemy na łamach naszego portalu bardzo często. Tym razem zamieścimy relację z niedawno zakończonej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich.

W dniach 13-14 grudnia 2018 r. odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Tym razem 65 najlepszych uczniów rywalizowało w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. Przypomnijmy, że rok temu etap centralny został rozegrany w Zespole Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej.

Suski „Witos” na tym szczeblu olimpiady reprezentowało dwóch uczestników: uczeń klasy 4 TE kojszowianin Michał Mglej oraz mieszkaniec Juszczyna Krzysztof Marek z klasy 2 TE.

W pierwszym dniu olimpiady odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali test wiedzy w języku polskim i wybranym języku obcym oraz zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego.

W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki pierwszego etapu zmagań i wyłoniono 10 laureatów, którzy mieli najlepsze wyniki z części praktycznej. Zostali oni zakwalifikowani do finału ustnego olimpiady. Uczestnicy w tym etapie musieli wykazać się przed Jury i publicznością odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych, handlowych, a także dotyczące hasła przewodniego Olimpiady, które brzmiało „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy”.

Finalnie laureatem pierwszego miejsca został uczeń „Ceresu” Michał Mglej. Tym samym powtórzył sukces sprzed dwóch lat, gdy również zwyciężył w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Drugi uczeń z naszej szkoły – Krzysztof Marek sklasyfikowany został na 24 miejscu. Wszystkim finalistom przysługuje zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. Ponadto laureaci i finaliści otrzymali nagrody rzeczowe

Warto wspomnieć, że w Olimpiadzie wzięło udział ok. 2300 uczniów z 89 szkół z całego kraju.

Opiekunem merytorycznym uczniów z Suchej Beskidzkiej była mgr inż. Irena Skrzypek-Sikora, w przygotowaniach pomagał mgr Grzegorz Sikora, który sprawował opiekę nad uczniami w Bydgoszczy.

 

 


Narodowe czytanie – list od prezydenta.

 


Face to Face z Kamerunem

 

W dniu 11 grudnia odbyła się kolejna rozmowa online w ramach współpracy szkoły z międzynarodową organizacją”Face to Face with the World”. Na lekcji języka angielskiego grupa uczennic z 3EKmiała okazję zapoznać się z uczniami szkoły w Kamerunie. Dziewczyny przedstawiły w formie wizualnej i opowiedziały ciekawostki o Polsce. Poznałyśmy także kilka ważnych informacji dotyczących Kamerunu, a nawet miałyśmy okazję usłyszeć  hymn państwowy partnerskiego kraju. Spotkanie online poruszyło nasze serca i 19 grudnia zorganizowałyśmy w szkole zbiórkę pieniędzy, aby wspomóc finansowo szkołę w Kamerunie. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które okazały serce i wsparły naszą akcję.

 

mgr Marta Krzak  


 

Witos w Katowicach

W dniu 3 grudnia 2018 roku nasza szkoła wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji UNESCO: „MY REGION YESTERDAY AND TODAY, AND GLOBAL WARMING”. Konferencja prowadzona była w języku angielskim. Głównym tematem był problem globalnego ocieplenia w Polsce i na świecie. Konferencja ta zorganizowana pod patronatem UNESCO odbyła się w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, co zbiegło się w czasie ze szczytem klimatycznym COP24. W trakcie konferencji reprezentacje szkół z różnych regionów Polski i wielu zakątków świata przybliżały sytuację swojego regionu w odniesieniu do problemu globalnego ocieplenia. Motywem przewodnim konferencji było hasło ‘decarbonize’, ‘decolonize’, co można przetłumaczyć jako ‘odwęglowienie, czyli całkowite zaprzestanie używania węgla kopalnego’ oraz ‘decolonize’-co odnosi się do zniesienia kolonizacji na świecie. Naszą szkołę reprezentowała Pani Mariola Świerkosz, która jest Szkolnym Opiekunem UNESCO oraz uczniowie klasy 3GB- Magdalena Okruta i Bartosz Biegun. Było to dla nas niezapomniane doświadczenie, gdyż dzięki wysłuchaniu i obejrzeniu wielu prezentacji multimedialnych uczniów z kraju i ze świata mogliśmy zrozumieć istotę ocieplenia klimatu, przyczyny kataklizmów i nienormalnych zjawisk pogodowych, które dotyczą całej populacji. Ponadto, dowiedzieliśmy się, że istnieje szansa na zatrzymanie obecnej tendencji do ocieplania się klimatu, lecz wymaga to przede wszystkim zwiększenia świadomości ludzi na temat ich oddziaływania na otaczające środowisko naturalne. W trakcie przerw pomiędzy poszczególnymi sesjami tematycznymi mieliśmy okazję poznać ludzi z całego świata. Udało nam się porozmawiać i wymienić adresy e-mailowe z reprezentacjami: z Kuby, Kenii, Peru i oczywiście z Polski. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się zrealizować nowe, ciekawe projekty.

mgr M.Świerkosz

 

 


 

„Tak, pomagam” – zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących

W dniach 07.12 – 08.12.2018 r. w sklepach na terenie Suchej Beskidzkiej i sąsiadujących miejscowości wolontariusze Caritas zorganizowali i przeprowadzili zbiórkę żywności dla ludzi najbardziej potrzebujących.

W akcję zaangażowało się ok. 100 uczniów z Zespołu Szkół im. W. Witosa oraz z Liceum Ogólnokształcącego. Zebrano w sumie 4 tony żywności.

Akcję „Tak, Pomagam” zorganizował ks. Piotr Fąfrowicz.
Koordynatorami akcji z ramienia naszej szkoły były:
Pani Beata Konieczna i Pani Anna Halawa


Wolontariusze w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Makowie Podhalańskim

Święta to czas magiczny. Dla wielu to okazja do odpoczynku, wspólne chwile z najbliższymi, pretekst, by obdarowywać się prezentami. Są jednak tacy, którzy ten czas spędzają samotnie…

By pokazać starszym, samotnym ludziom, że o nich pamiętamy, wolontariusze naszej szkoły – jak co roku – udali się z kolędą do podopiecznych ZOL-u w Makowie Podhalańskim.

Seniorzy obdarowani zostali prezentami oraz słodkościami przygotowanymi przez klasę 2GB.

Podczas odwiedzin młodzież wraz z seniorami wspólnie śpiewali kolędy i wspominali, jak wyglądały ich święta.

Dziękujemy wszystkim – dyrekcji, nauczycielom i uczniom – dzięki którym mogliśmy kolejny raz wnieść odrobinę radości w życie tych starszych ludzi.

ZO-L w Makowie P. odwiedzili uczniowie klas: 1 KU, 2 GB, 4 RE i 4 E/Ż
pod opieką Pani Lucyny Pacygi oraz Pani Niny Spyrki.


Talk&Help-Pakistan

W dniu 29 listopada uczniowie klasy 1OT pod opieką Pani mgr Marioli Świerkosz oraz mgr Daniela Dyrcza przeprowadzili rozmowę online ze swoimi rówieśnikami z Joy Foundation w Pakistanie. W trakcie rozmowy uczniowie po obu stronach komunikatora Messenger przedstawili siebie, swój kraj i zaprezentowali elementy kultury takie jak strój narodowy, sławni ludzie. Poznaliśmy podstawowe zwroty pakistańskie i nauczyliśmy młodych Pakistańczyków pozdrawiać się po polsku. Uczniowie klasy 1OT zaśpiewali polską piosenkę ‘Hej Sokoły’ i również usłyszeli piosenkę pakistańską, której przesłaniem jest idea, że siłą ludzi w Pakistanie jest jedność (‘We’re all one’). I tak minęła lekcja języka angielskiego…Wrażenia i emocje towarzyszące lekcji są widoczne na zdjęciach…

mgr M.Świerkosz
foto D. Dyrcz / M. Świerkosz


Warsztaty dla uczniów ‘E-learning as an educational tool’

W dniu 27 listopada przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich brali udział w warsztatach językowych na temat metod uczenia się języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Warsztaty poprowadził Kamil Mielnik, lektor Wyższej Szkoły Podhalańskiej w Nowym Targu. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję ćwiczyć słownictwo z wykorzystaniem quizlet (www.quizlet.com) oraz tworzyli wspólne opowiadanie w języku angielskim (simultenous story) na dokumencie google (collaborative.google.doc). Teraz pora na podzielenie się zdobytą wiedzą z kolegami i koleżankami w klasie i -English is easy….

mgr M.Świerkosz

 


Wycieczka do Centrum Edukacji Lotniczej.

W dniu 14 listopada br. uczniowie klasy trzeciej Technikum Logistycznego udali się na wycieczkę do Centrum Edukacji Lotniczej w Krakowie.
Zajęcia zostały podzielone na dwa bloki: lekcje w pomieszczeniach Centrum Edukacji Lotniczej zaaranżowanych na terminal pasażerski i wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz wycieczka po terminalu ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych elementów z punktu widzenia pasażera. Na początku uczniowie wzięli udział w krótkiej lekcji, w trakcie której zdobyli wiele informacji i ciekawostek na temat odwiedzanego lotniska. Prezentacja multimedialna ukazywała początek oraz przełom polskiego i zagranicznego lotnictwa. Następnie została przedstawiona ścieżka pasażera odlatującego z bagażem rejestrowanym oraz omówiono specyfikację funkcjonowania lotniska. Został także poruszony temat niezbędnych czynności, jakich musi dokonać pasażer przed rozpoczęciem podróży samolotem. Przedstawiono młodzieży, jak wielkie znaczenie ma zarządzanie i logistyka w gospodarce kraju. Zarządzanie flotą transportową, elektroniczna obsługa zamówienia, stacjonarny system logistyczny w Siłach Zbrojnych RP, to tylko niektóre z tematów, które zostały poruszone przez wykładowców. Z punktu widzenie działań logistycznych na lotnisku szczególnie interesujące okazały się te zagadnienia, za które odpowiedzialni są pracujący na lotnisku specjaliści ds. logistyki, czyli wędrówka bagażu lotniczego, działanie system identyfikacji toreb, kontrola lotów, system odpraw pasażerskich czy lotniczych przewozów cargo.

Opiekunami wycieczki były Panie: Beata Konieczna oraz Anna Mentel.
Autorką tekstu jest: Magdalena Włosiak z kl. III LG

 


 


Spotkanie z Geniuszami IT

Klasa 2 IN wraz z wychowawcą Panią Katarzyną Staszak i Panią Kornelią Jodłowską miała okazję spotkać się 21 listopada 2018 r. z geniuszami IT podczas kolejnej edycji widowiska multimedialnego „Potęga Informatyki 8” w Wyższej Szkole Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu. Tematem widowiska było kilka ciekawych zagadnień jak: 

  • Grafika komputerowa, montaż filmów, animacje, 
  • Sterowanie bramą automatyczną za pomocą telefonu komórkowego,
  • Kreatywność informatyka – czyli jak stworzyć grę w 5 minut?
  •  DJ – Show: innowacyjne sterowanie oświetleniem,
  •  Pasja programowania – frameworki, aplikacje mobilne, serwisy internetowe, 
 • Pojazd gąsienicowy oparty na Raspberry Pi, 

Uczniowie mogli stać się częścią wirtualnego świata. Przy pomocy doskonałej muzyki, robotów, animacji, filmów, laserów i efektów świetlnych prelegenci odkrywali nowe narzędzia informatyczne oraz pokazali nowoczesne urządzenia. Zderzenie z informatyką w takiej postaci na pewno zostanie w pamięci uczniów i rozbudzi w nich własne inicjatywy i projekty. 

 

mgr Katarzyna Staszak 


Dzień Żywności

W dniu 15.11.2018 roku odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Dnia Żywności pod hasłem „Miody”. Młodzież wzięła udział w trzech wykładach prowadzonych przez Grzegorza Mrózka, Wacława Nogasia oraz Zenona Kijasa na temat hodowli pszczół oraz właściwości miodu i innych pszczelich produktów.

Uzupełnieniem wykładów była degustacja potraw i napojów z dodatkiem miodu, którą przygotowali nauczyciele Komisji Gastronomicznej wraz z młodzieżą. Odwiedziła nas również Pani dr inż. Janina Gołuszka- Powiatowy Inspektor Sanitarny. Dziękujemy naszym sponsorom:

-Firmie Cytrus,
-Piekarni Jacuś Jacek Bala,
-Firmie Wielobranżowej Sużyw,
-Firmie Urbańscy,
-Mariuszowi Korczakowi- Sklep Spożywczy,
-Leszkowi Gałoszowi- Hurtowni Opakowań „Beskid”,
-Gospodarstwu Pasiecznemu Ceremuga.

Na kolejną edycję Dnia Żywności zapraszamy za rok:)
W imieniu Komisji Gastronomicznej Bogumiła Bałos


Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej

W dniach od 9 do 11 listopada 2018 roku odbył się w Zakopanem finał centralny XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pn. „Polska — Austria — Unia Europejska” w ramach obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski i stulecia powstania Republiki Austrii pod patronatem honorowym Ambasady Austrii. W olimpiadzie wzięli udział przedstawiciele 22 powiatów z 9 województw. Naszą szkołę pod opieką Anny Żaczek reprezentowały uczennice: Sylwia Skorut, Kamila Paluch i Marta Palichleb. Na finał składały się eliminacje pisemne w formie testu z 80 pytań z zakresu wiedzy: o Polsce i Karpatach, Austrii, Unii Europejskiej, Stuleciu Niepodległości Polski, topografii oraz eliminacje praktyczne: marsz na orientację na trasie około 8 km w formie gry miejskiej z odgadnięciem 6 miejsc na podstawie opisu. Po zliczeniu wszystkich punktów do ścisłego finału zakwalifikowało się 6 osób, wśród których V miejsce zajęła Sylwia Skorut.

W klasyfikacji powiatowej zajęliśmy IV miejsce, a w klasyfikacji wojewódzkiej trzecią lokatę.
W konkursie dodatkowym, na najlepsze udokumentowanie swojego pobytu w Zakopanem i na olimpiadzie zajęliśmy III miejsce.

Relacja i zdjęcia: mgr A.Żaczek


„Radosna niepodległość 1918-2018”

W dniu 13 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Występ pod tytułem „Radosna Niepodległość  1918-2018” został przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne. Młodzież, prezentując wiersze i różnorodne pieśni, przedstawiła w ciekawej formie Polską drogę do niepodległości. Występ uczniów został przygotowany przez nauczycieli: Pana Grzegorza Sikorę i Panią Irenę Skrzypek- Sikorę. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w organizację uroczystości.


Obchody Odzyskania Niepodległości  

11 listopada 2018 r. wraz  z mieszkańcami Suchej Beskidzkiej świętowaliśmy setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zespół Szkół im. W. Witosa był reprezentowany przez Dyrekcję: Panią Anetę Drobny i Panią Łucję Mikołajek- Pater; nauczycieli: Panią Katarzynę Staszak, Panią Iwonę Bogacz, Panią Ewelinę Syc oraz Pana Tomasza Smyraka, jak również uczniów, między innymi klasę  2IN z pocztem sztandarowym.

Obchody rozpoczęły się o godz. 10.00 na cmentarzu parafialnym od złożenia kwiatów w kwaterze Wojska Polskiego. Następnie została odprawiona w Kościele Parafialnym pod wezwaniem NMP w Suchej Beskidzkiej  uroczysta msza święta w intencji naszej Ojczyzny. Po uroczystości w kościele przemaszerowaliśmy pod tablicę Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Państwowy oraz złożyliśmy wiązankę kwiatów dla uczczenia wszystkich, którzy walczyli za naszą wolność.Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Witosie

W dniu 9 listopada 2018 roku w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w ramach obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości przeprowadzono akcję Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Akcja ta organizowana jest pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej od 2012 roku. Upowszechnia ona czytelnictwo, ale przede wszystkim pozwala Polakom pochylić się nad tekstami literackimi, przypomina historię narodu, skłania do refleksji i zachęca do dyskusji na różne, czasem trudne i bolesne tematy.

Dyrektor Szkoły- Pani Aneta Drobny przywitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Starosta Powiatu Suskiego- Pan Józef Bałos, Senator Rzeczypospolitej Polskiej- Pan Andrzej Pająk, Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej- mł. insp. Dariusz Drobny, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej- asp. szt. Anna Gąsiorek- Rezler, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej- mł. bryg. Tomasz Marek, proboszcz parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej- ks. Wiesław Popielarczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Kantego w Tarnawie Dolnej, dziekan suski- ks. Zbigniew Piwowar,  Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa  w latach 1982-2002- Pan Alojzy Szczęśniak, Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa w latach  2002-2007- Pan Adam Bałos, Dyrektor ds.  Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej- Pan Marek Łuszczak, Dyrektor Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej- Pani Barbara Woźniak, Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej- Pani Maria Grzechynka, przedstawiciel władz uczelni Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej- Pani Lucyna Jurzak.

Uczestnicy akcji Narodowego Czytania nie tylko mogli usłyszeć ciekawe i zaskakujące interpretacje powieści w wykonaniu gości, nauczycieli i uczniów, ale  również mogli  podziwiać występy taneczne dzieci z Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej, jak również polonez i taniec góralski w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

W ramach akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży „Rekord dla Niepodległej” o godzinie 11.11 odśpiewano cztery zwrotki hymnu narodowego. Pragniemy podziękować wszystkim gościom, dyrekcji,  nauczycielom oraz uczniom biorącym udział w uroczystości i zaangażowanym w akcję.


Nasza uczennica nagrodzona w konkursie pt. „INWESTYCJE PRZYSZŁOŚCI”

19 października 2018r Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ogłosił wyniki konkursu pt.: „Inwestycje przyszłości”. Jego celem było, zachęcenie młodzieży do kreatywnego pomysłu, na wykorzystanie środków unijnych w województwie małopolskim. Uczennica klasy 1 Technikum Ekonomicznego – Katarzyna Broda, wykonała prace plastyczną zatytułowaną „Wóz strażacki dla Krzeszowa”. Praca otrzymała pierwsze wyróżnienie w konkursie. Uczestniczka otrzymała skórzany plecak pełen gadżetów. Gratulujemy Kasi i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Marlena Kozina


Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki.

W dniu 30.10.2018 r. młodzież z klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego uczestniczyła w ramach wolontariatu w porządkowaniu zaniedbanych grobów na cmentarzu w Suchej Beskidzkiej. Uczniowie pod opieką nauczycieli: pani Beaty Koniecznej i pani Anny Halawy uporządkowali zaniedbane mogiły i zapalili znicze, upamiętniając tym samym zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki.

K. Broda


Face to face z Ugandą

Dnia 26.10.2018r w Naszej szkole, odbyło się niesamowite spotkanie online, a mianowicie uczniowie klasy 1 EK, rozmawiali z dziećmi z sierocińca w Ugandzie. Grupa liczyła kilka dzieci w różnym wieku, które cały dzień czekały na połączenie z Nami. Rozmawialiśmy o sporcie ( głównie o piłce nożnej), spędzaniu wolnego czasu, porach roku i klimacie oraz śpiewaliśmy sobie nawzajem piosenki regionalne lub bajkowe. Ciekawym doświadczeniem była nauka języka suahili. Uczniowie klasy 1 EK, również starali się nauczyć podstawowych zwrotów w języku polskim, który okazał się dla nich bardzo trudny. Przeżycie było niesamowite. Uczniowie poruszeni sytuacją materialną dzieci z sierocińca, zorganizowali z własnej inicjatywy pomoc humanitarno-społeczną. Czekamy z niecierpliwością na kolejne rozmowy.

mgr Marlena Kozina


A teraz coś specjalnego!
Na najlepszych uczniów czekają wspaniałe nagrody: SUPER SMARTFON, CZYTNIK POCKETBOOK lub 1 z 50 zestawów z super gadżetami dla miłośników książek.

Koordynator akcji : Arkadiusz Wróbel kl. 1 C/S


Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi – 15.10.2018 r. – nasza szkoła wraz z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, zorganizowała przemarsz ulicami naszego miasta, którego głównym celem było zwrócenie uwagi kobiet na konieczność wykonywania mammograficznych badań przesiewowych. Bezpłatne badania przesiewowe realizowane w suskim szpitalu są przeznaczone dla kobiet w wieku 50-69 lat, a ich istotą jest wykrycie potencjalnego schorzenia (raka piersi) w bardzo wczesnym stadium, w którym wdrożenie odpowiedniego leczenia zapewnia wyleczenie.

Uczniowie z klas I EK oraz II HO przemaszerowali ulicami miasta, a ich pochodu nie dało się nie zauważyć czy nie usłyszeć 🙂 Głośni, kolorowi i przebojowi, skandowali hasła zachęcające mieszkańców miasta do badań przesiewowych – w szczególności do badań ammograficznych, ale nie tylko. Była to bowiem doskonała okazja, aby również zachęcić mieszkanki Suchej Beskidzkiej do wykonania bezpłatnej cytologii czy kolonoskopii, które również znajdują się w ofercie bezpłatnych badań przesiewowych realizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej. Uczniowie wyposażeni w broszury informacyjne, kolorowe balony i plakaty o tematyce związanej z badaniami przesiewowymi zwracali uwagę i wywoływali uśmiech przechodniów.

Serdecznie dziękujemy naszej młodzieży zaangażowanie i postawę promującą właściwe zachowania prozdrowotne! Jesteśmy z Was dumni!

Dziękujemy również nauczycielom i pedagogom, którzy pomogli zorganizować przemarsz uczniów. Podziękowania należą się również przedstawicielom odwiedzonych instytucji, którzy docenili wysiłek i postawę naszej młodzieży, tj.: przedstawicielom Urzędu Miasta, Starostwa i suskiego szpitala.

mgr Ewelina Syc


Talk&Help-Projekt Rozmawiasz-Pomagasz
2 Edycja Rozpoczęta!

W dniu 22 października lekcja języka angielskiego w klasie 1HO wyglądała nieco inaczej niż zwykle. W tym dniu uczennice pod opieką mgr Marioli Świerkosz nawiązały kontakt ze szkołą podstawową w Kenii i odbyły pierwszą z trzech rozmów online. Rozmawiałyśmy z grupą 14 letnich uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej. Dziewczyny z hotelarza przybliżyły młodym Kenijczykom kilka podstawowych informacji o Polsce wspomagając się zdjęciami słynnych Polaków, mapy Polski oraz siłą wyobraźni. Udało nam się nauczyć Kenijczyków podstawowych wyrażeń w języku polskim. W zamian otrzymaliśmy informacje o Kenii, nauczyłyśmy się kilka zwrotów kenijskich. W trakcie rozmowy obie grupy odśpiewały hymny swoich krajów i zaprezentowali swoich idolów, co zostało przyjęte gromkimi brawami. Akcja zorganizowana była we współpracy z Fundacją Goodnetwork z Katowic. Czekamy na kolejne rozmowy…i zapraszamy pozostałe klasy do skorzystania z takiej żywej lekcji języka angielskiego.

Szkolny Opiekun UNESCO
mgr M.Świerkosz


XVI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY REGIONALNEJ
„W CIENIU JODEŁ I ŚWIERKÓW”

Dwudziestu trzech uczniów szkół powiatu suskiego wzięło udział w szesnastej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Regionalnej „W cieniu jodeł i świerków”, której finał odbył się w dn. 12 października 2018. Celem konkursu, którego organizatorem jest Biblioteka Suska i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, jest kształcenie estetyczne młodzieży w duchu umiłowania i szacunku do ziemi rodzinnej poprzez odkrywanie piękna poezji i prozy autorów regionu Podbabiogórza.

W tym roku naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

Zuzanna Szumilewicz lat 17 klasa 2EK
Paulina Kłapyta lat 16 klasa 1EK
Szczepan Łuczak lat 17 klasa 3GA

Po zeszłorocznym trzecim miejscu Karoliny Bury, w tym roku miejsce II zdobył Szczepan Łuczak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Marek Stasiak


KONKURS HISTORYCZNY

„ DROGA POLSKI DO NIEPODLEGŁOŚĆI”

 Powstanie styczniowe

 1. Polacy pod zaborami na przełomie XIX i XX w.
 2. Ruchy polityczne na ziemiach polskich
 3. Sprawa polska w czasie I wojny światowej
 4. Odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Termin: 30.10.2018 godz. 10:00 stołówka szkolna

nauczyciele historii


„NIEPODLEGŁĄ MAMY WE KRWI”


MAŁOPOLSKI TELE – ANIOŁ

W maju 2018 roku otwarto w Suchej Beskidzkiej jedyne w województwie małopolskim telecentrum pomocy osobom starszym i samotnym. Projekt działa pod nazwą Małopolski Tele – Anioł. Dzięki Pani dyrektor Anecie Drobny naszej szkole udało się nawiązać współpracę z tą organizacją.

To właśnie na zaproszenie  Pani dyrektor autorzy projektu przeprowadzili wśród uczniów dwa spotkania, na których zapoznali obecnych z działaniem centrum, jego zadaniami  i organizacją.

Od października tego roku grupa wolontariuszy z naszej szkoły podjęła współpracę z centrum.

W wolnych chwilach pełnią w telecentrum dyżury, wykonując zlecone im zadania. Są to m.in. konsultacje telefoniczne, kontakt z podopiecznymi, wypełnianie dokumentacji.

Wolontariuszom gratuluję wzorowej postawy i wielkiego serca

Koordynator Pani Anna Halawa


Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych im.mjr Józefa Kurasia „Orła „, „Ognia”

W dniach od 5 do 7 października 2018 r. grupa uczniów pod opieką Anny Żaczek brała udział w XIII Rajdzie Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia „Orła”, „Ognia”. Jego głównymi organizatorami były: Oddział IPN w Krakowie, Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”, Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz Fundacja „Pamięć i Wolność” w Waksmundzie.

W rajdzie wzięło udział 10 zespołów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, m.in. spod Wejherowa, Tarnowa, Olkusza,  Ludźmierza , Waksmundu i Krakowa, jak również   z Suchej Beskidzkiej. Podczas rajdu młodzież poznawała dzieje niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1944-1955 na terenie Podhala i okolic.

Pierwszego dnia trasa wiodła szlakiem z Makowa Podhalańskiego przez Makowską  i Koskową Górę  do Bogdanówki. Po drodze poszczególne patrole zlokalizowały siedzibę gestapo w Willi Marysin, dotarły do  miejsca upamiętniające egzekucję mieszkańców Zagórza na cmentarzu oraz na Makowskiej Górze, przedarli się przez niemieckie patrole, a także odwiedzili miejsce ostatniej walki I Batalionu OP AK „Surowiec” i dawne bazy partyzantów.

Następnego dnia wyruszyliśmy na  szlaki Beskidu Makowskiego w kierunku Parszywej Góry,  Gronia i  Koskowej Góry. Na tej trasie byliśmy stopniowo wprowadzani w pozorowaną grę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa.

Scenariusz rajdu został przygotowany przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, a wszystkie punkty na trasie zostały obstawione przez pracowników Instytutu, wolontariuszy i rekonstruktorów z PGRH „Błyskawica”, ŚZŻAK w Olkuszu, GRH „Żandarmeria” i Sekcji Młodzieżowej ŚZŻAK Nowy Targ.

Na zakończenie rajdu  wszyscy uczestnicy  udali się na mszę św. do kaplicy w Bogdanówce, po której członkowie grup odtworzeniowych zaprezentowali rekonstrukcję historyczną.

relacja i foto: mgr Anna Żaczek


PODBABIOGÓRZE NA SZLAKU NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 3.10.2018 grupa uczniów SKKT „Wędrowiec” i klasa 1 OT wraz z opiekunami: Anną Żaczek i Danielem Dyrczem udali się na  rajd  „PODBABIOGÓRSKIE MIASTA”.

Meta XVIII edycji rajdu już szósty rok z rzędu miała miejsce w Letniej Czytelni przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim. Tegoroczna edycja zyskała wyjątkowe hasło z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości: „Podbabiogórze na szlaku niepodległości”.

Głównym celem rajdu jest propagowanie szlaku: Budzów – Makowska Góra – Maków Podhalański jako części szlaku niepodległości, dla uczczenia wymarszu  w dniu 26 sierpnia 1914r.  legionistów z Makowa przez Makowską Górę do Budzowa i dalej na miejsce zbiórki w Myślenicach.

 Na mecie w Letniej Czytelni czekała dla nas  ciepła herbata i słodki poczęstunek. Każdy z uczestników otrzymał także pamiątkowy znaczek okolicznościowy i wysłuchał pogadanki na temat Podbabiogórskich Legionistów  przeprowadzonej przez Jerzego Mydlarza.

Organizatorami tegorocznej edycji rajdu byli: Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim oraz Związek Podhalan – Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim. 

relacja i foto: mgr Anna Żaczek


. Święto Edukacji Narodowej w Witosie

W dniu 11.10.2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Było to ważne wydarzenie nie tylko dla nauczycieli, ale również uczniów klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas uroczystości Pani Dyrektor- mgr Aneta Drobny w swoim przemówieniu zwróciła się z życzeniami zarówno do nauczycieli jak i uczniów. Przedstawiła listę nagrodzonych pracowników szkoły oraz przyjęła ślubowanie złożone przez nauczyciela mianowanego- mgr Katarzynę Michałek. Następnie klasa 2 OT zaprezentowała swoje zdolności artystyczne i teatralne podczas apelu przygotowanego pod opieką wychowawcy- mgr Marcina Szklarczyka.

Wszystkim nauczycielom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia: satysfakcji z wykonywanej pracy, cierpliwości, życzliwości, niegasnącego zapału i możliwości osiągania obranych celów zawodowych.Salon maturzystów Kraków 2018

W dniu 20.09.2018r. młodzież klasy IVTGA oraz IVHO brała udział w wykładach organizowanych w ramach Krakowskiego Salonu Maturzystów: Co o egzaminie maturalnym każdy zdający wiedzieć powinien” Prowadzący: Lech Gawryłow, dyrektor OKE w Krakowie oraz „Przede wszystkim myśl – jak zdać dobrze egzamin maturalny z matematyki „Prowadzący: Piotr Ludwikowski – ekspert OKE w Krakowie. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną  Krakowskich Uczelni Wyższych.

Foto.: mgr Sabina Iciek


Spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół i klas gastronomicznych – Szczawno-Zdrój

Dnia 08.06.2018r młodzież klasy IIITGA oraz I TGB uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym dla uczniów szkół i klas gastronomicznych. Spotkanie odbyło się w Restauracji Babinicz w kompleksie Dworzysko w Szczawnie-Zdroju. Zajęcia zorganizowane zostały przez sieć hurtowni MAKRO Polska w ramach programu Mikser Kulinarny  Szef dla Młodych Talentów.

W programie młodzież uczestniczyła w pokazie kulinarnym Wojciecha Harapkiewicza – szefa kuchni restauracji Babinicz w kompleksie Dworzysko w Szczawnie-Zdroju, vademecum sommeliera wodnego oraz mini-konkursy, w których do wygrania były  nagrody – w tym tygodniowe staże w restauracji Babinicz oraz gadżety. Opiekunami grupy były mgr Klaudia Kijas oraz mgr Beata Lipka.


Uczennica klasy I TGB wygrała bezpłatny  staż zawodowy w Kompleksie Dworzysko i w okresie wakacyjnym miała możliwość uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach kulinarnych prowadzonych przez szefa kuchni restauracji Babinicz.


Kolarskie zmagania w Zawoi

W dniu 20.09.2018r. odbyły się w Zawoi finały powiatowe w kolarstwie górskim. Uczestnicy rywalizowali na malowniczej trasie wyznaczonej w leśnictwie Zawoja Mosorne, mieli oni do pokonania odpowiednio dobrane dystanse: dziewczęta 2,4 km a chłopcy 4,8 km. Trasa nie była łatwa, gdyż wyznaczona była przez specjalistów w tej dziedzinie z zawojskiego klubu kolarskiego ZAWOJAK.  Piękna pogoda sprzyjała sportowej rywalizacji, która była wyrównana i spełniała wszystkie wymogi bezpieczeństwa, co z pewnością pomogło uzyskać tak wysoki lokaty naszym reprezentantom: Paulina Pawłowicz pierwsze miejsce wśród dziewcząt, Kachel Adrian drugie miejsce, natomiast  Czyszczoń Dawid założył na szyję brązowy medal. Gratulujemy naszym kolarzom i życzymy powodzenia na zawodach wojewódzkich w Sieprawiu.

 Mgr Marcin Szklarczyk


„Inauguracyjne pływanie”

We wtorek 18.09.2018r. na suskiej pływalni odbyły się pierwsze zawody sportowe w ramach cyklu rywalizacji szkół z powiatu suskiego. Młodzież mogła wykazać się swoimi umiejętnościami pływackimi, startując w rozgrywanych już po raz siódmy : „ZAWODACH PŁYWACKICH O PUCHAR STAROSTY SUSKIEGO”. Naszą szkołę godnie reprezentowało pięć zawodniczek, uzyskując następujące rezultaty: Kinga Bachorczyk (drugie miejsce styl dowolny i klasyczny na 50 m.), Łaciak Wiktoria (pierwsze miejsce styl motylkowy na 50 m.) W klasyfikacji generalnej dziewcząt nasza damska drużyna zdobyła srebrny medal. Gratulujemy naszym dziewczętom i życzymy powodzenia w zawodach powiatowych.

Mgr Marcin Szklarczyk


Rajd Wyszyńskiego

W dniu 17.09.2018 roku grupa SKKT „Wędrowiec” wzięła udział w rajdzie  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Z okazji  obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości  w tegorocznej edycji rajdu zaplanowano również grę terenową o tematyce historycznej i partyzanckiej pod hasłem: „Pamiętamy o bohaterach naszej niepodległości”. Zadaniem drużyny było dotarcie do wszystkich punktów kontrolnych, na których mieliśmy  wykonać zadania weryfikujące wiedzę dotyczącą: życia Prymasa S. Wyszyńskiego i jego pobytu w Stryszawie,  Kampanii Wrześniowej  (okresu od 17 września do jej zakończenia),  żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych działających na obszarach Beskidów Zachodnich i Podhala. Należało również  wykonać  zadania sprawnościowe.  W wyniku drużynowej rywalizacji nasza grupa zajęła I miejsce.
Na szczycie Jałowca odbyła się również rekonstrukcja wydarzeń dotycząca Kard. Stefana Wyszyńskiego wykonana przez członków  Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych ZP „Błyskawica” im. mjr Józefa Kurasia „Ognia”.

tekst i foto.: mgr Anna Żaczek


Rajd Babia Góra 2018

13 września 2018 roku klasa 2OT oraz grupa SKKT „Wędrowiec” wzięła udział w 51 Rajdzie Babia Góra. Swoją wędrówkę rozpoczęliśmy z Przełęczy Krowiarek przez Sokolicę na Babią Górę, a następnie do schroniska na Markowych Szczawinach. Zakończenie rajdu miało miejsce w skansenie im. Józefa Żaka w Zawoi Markowej, gdzie czekała gorąca herbata i kiełbaski z grilla. Wysłuchaliśmy prelekcji na temat „Podbabiogórskie Legiony”, którą przeprowadził przewodnik beskidzki, historyk- Jerzy Mydlarz. Na zakończenie rajdu otrzymaliśmy pamiątkowe znaczki rajdowe i wydawnictwa dotyczące turystyki i kultury podbabiogórza.

tekst i foto.: mgr Anna Żaczek


Pamięć o bohaterach Katynia wciąż żywa…

15 września 2018 roku w Makowie Podhalańskim miała miejsce doniosła uroczystość, która  wpisała się w znaczący sposób w obchody 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. To niezwykłe wydarzenie to posadzenie Dębu Pamięci dla uhonorowania aspiranta Policji Państwowej Ludwika Chudzika zamordowanego przez NKWD w Twerze w 1940 roku oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy Szkole Podstawowej w Makowie Podhalańskim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz naszego regionu, między innymi: Starosta Suski- Józef Bałos, Powiatowy Komendant Policji- mł. insp. Dariusz Drobny, Burmistrz Makowa Podhalańskiego- Paweł Sala.

W tak ważnej i uroczystej dla naszego powiatu chwili, będącej sprawdzianem współczesnego patriotyzmu, nie mogło zabraknąć dyrekcji naszej szkoły, nauczycieli i uczniów. Zespół Szkół im. W. Witosa reprezentowali: Dyrektor Szkoły- Aneta Drobny, opiekun samorządu szkolnego- Iwona Bogacz, wychowawca klasy 4 HO- Izabela Śliwa,  klasa sztandarowa 3 EK oraz uczniowie klasy 4 HO. Zebrani wzięli udział w mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej  Rodzin, a następnie w uroczystym sadzeniu dębu i odsłonięciu pamiątkowej tablicy, pod którą przedstawiciele samorządu szkolnego naszej placówki złożyli kwiaty. Uczestnicy tego wzruszającego wydarzenia pomimo niesprzyjającej aury wysłuchali apelu pamięci zakończonego salwą oddaną przez Kompanię Honorową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, jak również obejrzeli wystawę „Katyń- ocalić od zapomnienia”. Takie wydarzenia jak posadzenie Dębu Pamięci niech przypominają nam- wszystkim Polakom o bolesnej historii naszego kraju oraz o konieczności pielęgnowania w naszej narodowej pamięci tych trudnych chwil z przeszłości.

tekst: mgr Beata Bałos


Rajd Papieski

W poniedziałek 9 września grupa SKKT „Wędrowiec” wzięła udział w rajdzie śladami ks. kard. Karola Wojtyły, który odbył  tą trasą ostatnią wędrówkę w góry tuż przed wyborem na Stolicę Piotrową.

Tegoroczny Rajd Papieski rozpoczął się o godz. 8.30 Mszą św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej  w Skawicy. Następnie  zostaliśmy  przewiezieni autokarami na Suchą Górę, skąd szlakiem niebieskim wyruszyliśmy na Halę Krupową. Kolejnym etapem naszej wędrówki było wyjście na Policę, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający katastrofę samolotu, która miała miejsce 2 kwietnia 1969 roku.

Z Policy udaliśmy się w stronę Hali Śmietanowej, aby u podnóża Mosornego zakończyć naszą wędrówkę.

tekst i foto.: mgr Anna Żaczek


Rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu 3 września 2018 roku w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Inaugurację tego ważnego wydarzenia uświetnił swoją obecnością Starosta Suski-  Józef Bałos. Pani Dyrektor Aneta Drobny wygłosiła przemówienie skierowane do gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Złożyła gratulacje tym nauczycielom, którzy zdobyli kolejne stopnie awansu zawodowego. Następnie klasa 2 IN pod opieką wychowawcy- Pani Katarzyny Staszak przedstawiła krótki apel związany z rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Życzymy wszystkim nauczycielom i uczniom (w sposób szczególny tym, którzy rozpoczynają pracę i  naukę w naszej szkole), aby ten rok spełnił ich oczekiwania, był czasem realizacji życiowych pasji i  marzeń.

tekst: mgr Beata Bałos, foto.: uczennice 3TR