DOKUMENTY

Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki:

w Technikum

» oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

» oryginał zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

» załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – wydrukowany dwustronnie  

Załącznik do wniosku o przyjęcie

» 2 zdjęcia -/wymiar 30x42mm/ – na odwrocie opisane: imię, nazwisko, data urodzenia

» zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy

» wyniki z badań sanitarno-epidemiologicznych ( dot. tylko: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych)

» karta zdrowia ucznia ( ze szkoły podstawowej)

» w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń – orzeczenia kwalifikacyjne

» w przypadku kandydatów posiadających orzeczenie albo opinię z PPP – wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzona ze zgodnością z oryginałem przez poradnię

w Branżowej Szkole I Stopnia

» oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

» oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

» załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – wydrukowany dwustronnie

Załącznik do wniosku o przyjęcie

» 2 zdjęcia -/wymiar 30x42mm/ – na odwrocie opisane: imię, nazwisko, data urodzenia

» karta zdrowia ucznia ( ze szkoły podstawowej)

» zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy

» wyniki z badań sanitarno-epidemiologicznych (dot. zawodów: kucharz, cukiernik, pracownik obsługi hotelowej)

» w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń – orzeczenia kwalifikacyjne

» w przypadku kandydatów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym albo opinię z PPP – wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzona ze zgodnością z oryginałem przez poradnię

» skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole* 

*skierowanie młodocianego pracownika na nauki (praktykę) dotyczy tylko kandydatów kształcących się w zawodzie „sprzedawca”, „logistyk-magazynier”

Dodatkowe informacje w sekretariacie uczniowskim w godzinach:

PONIEDZIAŁEK- 9:00-13:00
WTOREK- 9:00-13:00
ŚRODA – DZIEŃ WEWNĘTRZNY
CZWARTEK- 9:00-13:00
PIĄTEK- 9:00- 13:00