DOKUMENTY

Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki

w Technikum

» załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – wydrukowany dwustronnie  

» 3 zdjęcia -/wymiar 30x42mm/ – na odwrocie opisane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia

» oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

» oryginał zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

» wyniki z badań sanitarno-epidemiologicznych ( dot. tylko: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych)

» karta zdrowia ucznia ( ze szkoły podstawowej)

» w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń – orzeczenia kwalifikacyjne

» w przypadku kandydatów posiadających orzeczenie albo opinię z PPP – wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzona ze zgodnością z oryginałem przez poradnię

Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki

w Branżowej Szkole I Stopnia

» załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – wydrukowany dwustronnie

» 3 zdjęcia -/wymiar 30x42mm/ – na odwrocie opisane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia

» oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

» oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

» skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole* 

» karta zdrowia ucznia ( ze szkoły podstawowej)

» wyniki z badań sanitarno-epidemiologicznych (dot. osób, których praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach mających styczność z żywnością)

» w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń – orzeczenia kwalifikacyjne

» w przypadku kandydatów posiadających orzeczenie albo opinię z PPP – wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzona ze zgodnością z oryginałem przez poradnię

*skierowanie młodocianego pracownika na nauki (praktykę) dotyczy tylko kandydatów kształcących się w zawodzie „sprzedawca”, „logistyk-magazynier”, „pracownik obsługi hotelowej”

Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki

w Branżowej Szkole II Stopnia

» załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – wydrukowany dwustronnie oraz podanie do Dyrektora szkoły

» 3 zdjęcia -/wymiar 30x42mm/ – na odwrocie opisane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia

» oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia

» oryginał zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia

lub

» oryginał świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

» oryginał zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Zasadniczej Szkole Zawodowej

» wyniki badań z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

» wyniki z badań sanitarno-epidemiologicznych ( jeśli nie było książeczki)

» w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń – orzeczenia kwalifikacyjne

» w przypadku kandydatów posiadających orzeczenie albo opinię z PPP – wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzona ze zgodnością z oryginałem przez poradnię

Dodatkowe informacje uzyskasz w sekretariacie szkoły w godzinach:


PONIEDZIAŁEK- 9:00-13:00
WTOREK- 9:00-13:00
ŚRODA – DZIEŃ WEWNĘTRZNY
CZWARTEK- 9:00-13:00
PIĄTEK- 9:00- 13:00