TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – SPECJALIZACJA DIETETYKA

To zawód łączący umiejętności kucharza, dietetyka i managera zakładów gastronomicznych. Daje duże możliwości zatrudnienia. Uczniowie zdobywają umiejętności, które są potrzebne nie tylko w pracy kucharza, ale wykonują ponadto zadania związane z planowaniem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług cateringowych.

Przedmioty rozszerzone: język obcy, biologia

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych