TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości potrzebny jest w każdej firmie. Ten kierunek jest dla osób, które chcą mieć pewną pracę, są zorganizowane i skrupulatne oraz mają ścisły umysł. Na zajęciach nauczą się między innymi prowadzić rachunkowość, dokonywać rozliczeń finansowych, przechowywać dokumentację księgową oraz wykonywać czynności planistyczne i analityczne.

Przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego w dwóch kwalifikacjach:

EKA.05: Prowadzenie. spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07: Prowadzenie rachunkowości