TECHNIK LOGISTYK

To obecnie bardzo poszukiwany zawód na rynku pracy. Zadaniem logistyka jest dostarczenie właściwego towaru klientowi, we właściwym czasie różnymi gałęziami transportu w kraju i zagranicę. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, transportowych i spedycyjnych, a także w urzędach i służbach mundurowych.

Przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu