PODRĘCZNIKI

Szkolny zestaw podręczników 

Uwaga:    Wszelkie zakupy podręczników (szczególnie zawodowych) należy najpierw
konsultować z nauczycielami zawodu.

PODRĘCZNIKI DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -TECHNIKUM

Podręczniki do zawodu Technik Hotelarz 2023/2024

Podręczniki do zawodu Technik Organizacji Turystyki 2023/2024 

Podręczniki do zawodu Technik Ekonomista , Spedytor, Logistyk, Reklamy, Fotografii i Multimediów, Sprzedawca i Technik Informatyk 2023/2024

Podręczniki do zawodu Technik Żywienia i  usług gastronomicznych 2023/2024

Podręczniki do zawodu Magazynier-Logistyk

PODRĘCZNIKI DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -SZKOŁA BRANŻOWA

Podręczniki do zawodu Kucharz 2023/2024

Podręczniki do zawodu Cukiernik 2023/2024

Podręczniki do zawodu Pracownik Obsługi Hotelowej 2023/2024

PODRĘCZNIKI DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Podręczniki do nauki języka angielskiego 2023/2024

Podręczniki do nauki języka niemieckiego 2023/2024

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego

PODRĘCZNIKI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH

Podręczniki do nauki chemii, biologii, fizyki, matematyki 2023/2024

Podręczniki do nauki informatyki 2023/2024

Podręczniki do nauki geografii 2023/2024

PODRĘCZNIKI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Podręczniki do nauki j. polskiego, wiedzy o kulturze, religii, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie 2023/2024

PODRĘCZNIKI DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Podręczniki do zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych 2023/2024