Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników 

Uwaga:    Wszelkie zakupy podręczników (szczególnie zawodowych) należy najpierw
konsultować z nauczycielami zawodu.

PODRĘCZNIKI DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -TECHNIKUM

Podręczniki do zawodu Technik Hotelarz 2022/2023

Podręczniki do zawodu Technik Rachunkowości

Podręczniki do zawodu Technik Organizacji Turystyki 2022/2023 

Podręczniki do zawodu Technik Ekonomista 

Podręczniki do zawodu Technik Żywienia i  usług gastronomicznych 202/2023

Podręczniki do zawodu Technik Reklamy  Technik logistyk Technik Spedytor 2022/2023

Podręczniki do zawodu Technik Informatyk

Podręczniki do zawodu Technik Fotografii i Multimediów 

Podręczniki do zawodu Magazynier-Logistyk

PODRĘCZNIKI DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -SZKOŁA BRANŻOWA

 

Podręczniki do zawodu Kucharz 2022/2023

Podręczniki do zawodu Cukiernik

Podręczniki do zawodu Pracownik Obsługi Hotelowej 2022/2023

PODRĘCZNIKI DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Podręczniki do nauki języka angielskiego 2022/2023

Podręczniki do nauki języka niemieckiego

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego

PODRĘCZNIKI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH

Podręczniki do nauki chemii, biologii, fizyki, matematyki 2022/2023

Podręczniki do nauki informatyki 2022/2023

Podręczniki do nauki geografii 2022/2023

PODRĘCZNIKI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Podręczniki do nauki j. polskiego, wiedzy o kulturze, religii, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie 2022/2023

PODRĘCZNIKI DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Podręczniki do zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych