Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników obowiązuje na rok szkolny 2021/2022

Uwaga:    Wszelkie zakupy podręczników (szczególnie zawodowych) należy najpierw
konsultować z nauczycielami zawodu.

PODRĘCZNIKI DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -TECHNIKUM

Podręczniki do zawodu Technik Hotelarz 

Podręczniki do zawodu Technik Spedytor

Podręczniki do zawodu Technik Rachunkowości

Podręczniki do zawodu Technik Organizacji Turystyki 

Podręczniki do zawodu Technik Ekonomista 

Podręczniki do zawodu Technik Żywienia i  usług gastronomicznych

Podręczniki do zawodu Technik Logistyk  

Podręczniki do zawodu Technik Organizacji Reklamy

Podręczniki do zawodu Technik Reklamy 

Podręczniki do zawodu Technik Informatyk

Podręczniki do zawodu Technik Fotografii i Multimediów 

Podręczniki do zawodu Magazynier-Logistyk

PODRĘCZNIKI DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -SZKOŁA BRANŻOWA

Podręczniki do zawodu Kucharz 

Podręczniki do zawodu Cukiernik

Podręczniki do zawodu Pracownik Obsługi Hotelowej

PODRĘCZNIKI DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Podręczniki do nauki języka angielskiego

Podręczniki do nauki języka niemieckiego

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego

PODRĘCZNIKI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH

Podręczniki do nauki chemii, biologii, fizyki, matematyki, informatyki, działalności gospodarczej

Podręczniki do nauki geografii

PODRĘCZNIKI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Podręczniki do nauki j. polskiego, wiedzy o kulturze, religii, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie 

PODRĘCZNIKI DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Podręczniki do zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych