Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników obowiązuje na rok szkolny 2018/2019

Uwaga: Wszelkie zakupy podręczników (szczególnie zawodowych) należy najpierw konsultować z nauczycielami zawodu.

PODRĘCZNIKI DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -TECHNIKUM

Podręczniki do zawodu Technik Hotelarz ( klasa I-II-III-IV)

Podręczniki do zawodu Technik Obsługi Turystycznej ( klasa I-II-III-IV)

Podręczniki do zawodu Technik Ekonomista ( klasa I-II-III-IV)

Podręczniki do zawodu Technik Żywienia i  usług gastronomicznych ( klasa I-II-III-IV)

Podręczniki do zawodu Technik Logistyk  ( klasa I-II-III-IV)

Podręczniki do zawodu Technik Organizacji Reklamy ( klasa I-II-III-IV)

Podręczniki do zawodu Technik Informatyk ( klasa I-II-III-IV)

Podręczniki do zawodu Technik Fotografii ( klasa I-II-III-IV)

Podręczniki do przedmiotu: Działalność Gospodarcza

Podręczniki do przedmiotu: Przedsiębiorczość

PODRĘCZNIKI DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -SZKOŁA BRANŻOWA

Podręczniki do zawodu Sprzedawca (klasa I-II-III)

Podręczniki do zawodu Cukiernik (klasa I-II-III)

Podręczniki do zawodu Kucharz (klasa I-II-III)

PODRĘCZNIKI DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Podręczniki do nauki języka angielskiego

Podręczniki do nauki języka niemieckiego

Podręczniki do nauki języka angielskiego zawodowego

Podręczniki do nauki języka niemieckiego zawodowego

PODRĘCZNIKI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH

Podręczniki do nauki matematyki, fizyki, biologia, chemia, informatyka, EDB ( klasa I-II-III-IV)

PODRĘCZNIKI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Podręczniki do nauki języka polskiego, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza  o kulturze, religia, wychowanie do życia w rodzinie ( klasa I-II-III-IV)