PRAKTYKI ZAWODOWE

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. DZIENNIKI PRAKTYK

dziennik praktyk – Technik organizacji turystyki

dziennik praktyk – Technik żywienia i usług gastronomicznych

dziennik praktyk -Technik reklamy

dziennik praktyk – Technik fotografii i multimediów

2. PROGRAMY PRAKTYK:

HARMONOGRAM  PRAKTYK  ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

                KLASA                   TERMIN
                    II  OT03.10.-28.10.2022r
                  III   HT 07.11.-02.12.2022r.
                  III   RK 03.10.-28.10.2022r.
                  III   F 03.10.-28.10.2022r.
                  III   IN 07.11.-02.12.2022r.
                  III   LO 07.11.-02.12.2022r.
                  IV   HOP 08.05.- 02.06.2023r.
                  IV   REp 17.04.- 12.05.2023r.
                  IV  IFp 27.02.-24.03.2023r.
                 IV   LGp 27.02.-24.03.2023r
                 IV OFp17.04.- 12.05.2023r.
               III  EK 07.11.-02.12.2022r.
               IV  EKp 27.02.-24.03.2023r.
              III GA 03.10.-28.10.2022r.
              IV GAp 08.05.- 02.06.2023r.