PRAKTYKI ZAWODOWE

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. DZIENNIKI PRAKTYK

dziennik praktyk – Technik organizacji turystyki

dziennik praktyk – Technik żywienia i usług gastronomicznych

dziennik praktyk -Technik reklamy

dziennik praktyk – Technik fotografii i multimediów

dziennik praktyk – Technik hotelarz

dziennik praktyk – Technik ekonomista

dziennik praktyk – Technik logistyk

dziennik praktyk – Technik informatyk

2. PROGRAMY PRAKTYK:

HARMONOGRAM  PRAKTYK  ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

                KLASA                   TERMIN
II  OT03.10.-28.10.2022r
III   RK 03.10.-28.10.2022r.
III   F03.10.-28.10.2022r.
III GA   03.10.-28.10.2022r.
 III   HT 07.11.-02.12.2022r.
 III   IN 07.11.-02.12.2022r.
III   LO 07.11.-02.12.2022r.
 III  EK  07.11.-02.12.2022r.
IV  IFp27.02.-24.03.2023r.
IV   LGp 27.02.-24.03.2023r
 IV  EKp27.02.-24.03.2023r.
IV   REp17.04.- 12.05.2023r.
  IV OFp   17.04.- 12.05.2023r.
 IV   HOP 08.05.- 02.06.2023r.
 IV GAp     08.05.- 02.06.2023r.