Harmonogram Praktyk Zawodowych

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019