SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – CUKIERNIK

Celem kształcenia w tym zawodzie jest zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sporządzania półproduktów oraz gotowych wyrobów cukierniczych.

W tym zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych