Formularze/dokumenty do pobrania

1. Wprowadzanie do użytku szkolnego programów nauczania. Na stronie www.koweziu.edu.pl są przygotowane gotowe programy nauczania dla wybranych zawodów. Proszę o ich uwzględnienie w swoich opracowaniach. Pliki posiadają hasło, które dostępne jest w pokoju nauczycielskim.

 • Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego   
 • Wniosek o dopuszczenie programu nauczania                                   
 • Decyzja Dyr. w sprawie dopuszczenia programu nauczania                 
 • Arkusz diagnostyczny do oceny programu nauczania                         

2. Formularze dla nauczycieli wychowawców.
 • Karta monitorowania nauczania indywidualnego     
 • lista uczniów do dziennika                                     
 • Procedura monitorowania podstawy programowej   
 • Zestawienie semestralne (krzyżówka)                     Znalezione obrazy dla zapytania exel
 • Karta oceny – dodatek motywacyjny                       
 • KARTA OCENY DODATEK MOTYWACYJNY WORD                   

3. Materiały do pobrania przez nauczycieli

Zgoda na korzystanie z prywatnego sprzętu IT   

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Zdalnej

KARTA MONITOROWANIA NAUCZANIE ZDALNE

 • Tabela z treściami z doradztwa zawodowego         

 • Dla stażystów i opiekunów stażu                          

 • szablon rozkładu materiału                                  

 • szablon wymagań edukacyjnych