Formularze do pobrania

Wprowadzanie do użytku szkolnego programów nauczania.

Na stronie www.koweziu.edu.pl są przygotowane gotowe programy nauczania dla wybranych zawodów.
Proszę o ich uwzględnienie w swoich opracowaniach. Pliki posiadają hasło, które dostępne jest w pokoju nauczycielskim

 

  • Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego
  • Wniosek o dopuszczenie programu nauczania                                    
  • Decyzja Dyr. w sprawie dopuszczenia programu nauczania               
  • Arkusz diagnostyczny do oceny programu nauczania                        

 


 

Formularze dla nauczycieli wychowawców.

 

 


 

Materiały do pobrania przez nauczycieli

 

  • Dla stażystów i opiekunów stażu (doc)                

 

  • szablon rozkładu materiału                                  
  • szablon wymagań edukacyjnych                           

 


 

  • lista obecności-projekt (doc) pobierz