Internat

Oplata za internat od września 2019 r. wynosi 100, zł miesięcznie. Oplata za wyżywienie całodzienne 20.00 zł. (śniadanie- 5.00, obiad- 10.00, kolacja-5.00)

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU

Pobierz pdf

Pobierz doc

Podania o internat można składać w sekretariacie szkoły ZS im. W.Witosa

Regulamin internatu 

Zmiany do załącznika nr 1 Regulaminu Internatu ZS im. W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej dotyczące opłat za zakwaterowanie w internacie.

OPŁATY

Wpłaty należy przekazać na konto nr: 32 2030 0045 1110 0000 0155 0850
BGZ BNP PARIBAS – konto szkoły
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko wychowanka
oraz wyszczególnić: opłata za internat, opłata za wyżywienie

Opłaty należy uiszczać do 10 następnego miesiąca z wyjątkiem czerwca, kiedy opłaty  należy dokonać do dnia zakończenia roku szkolnego.