MATURA 2023

HARMONOGRAM I ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2023

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
gdzie znajdują się informacje dotyczące:

  1. harmonogramu egzaminów w 2023 r.
  2. komunikatu o dostosowaniach w roku szkolnym 2022/2023
  3. komunikatu o przyborach w 2023 r.
  4. komunikatu o egzaminie z informatyki w 2023 r.
  5. komunikatu MEIN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych
  6. komunikatu w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego + aneks 2023
  7. terminów dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023
  8. terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2022/2023 przystąpić do egzaminu maturalnego
  9. deklaracje maturalne

Deklarację wstępna składają uczniowie klas maturalnych do 30 września 2022 r.


Absolwenci, którzy chcą poprawić niezdany egzamin maturalny albo podwyższyć wynik zdanego egzaminu
muszą złożyć deklarację ostateczną do 7 lutego 2023 r.

Dokument można wypełnić na dwa sposoby:
1. przynieść osobiście papierową deklarację do sekretariatu uczniowskiego
2. złożyć e-deklarację (należy do 15 stycznia 2023 r. złożyć „Załącznik 5a: EM23 EM15 Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego„)


Uwaga dla absolwentów z lat 2020-2022

Zgodnie z informacją ze strony OKE Kraków przekazujemy do zapoznania się:

Informacja w sprawie przystąpienia do obowiązkowych egzaminów ustnych dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego

Informację kierujemy do absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego i deklarują ponowne przystąpienie.

W latach 2020 – 2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U 2020 poz. 891; Dz.U 2020 poz. 2314; Dz. U 2021 poz. 1525)
na egzaminie maturalnym, egzaminów ustnych nie przeprowadzano.

W związku z tym, że zostały zniesione obostrzenia związane z COVID-19,
w 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, którzy nie zdali egzaminu maturalnego,
w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020 – 2022,
kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana.


Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2023 r.:

1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymanie co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

oraz

2) przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego, z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 


Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dyrektora OKE w Krakowie 
w związku z płatnością z egzamin maturalnych w 2023 r. 

 


Informujemy, że Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zostało zlikwidowane, dlatego też absolwenci proszeni są o kontakt z OKE w Krakowie.