MATURA

HARMONOGRAM I ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2024

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
gdzie znajdują się informacje dotyczące:

  1. harmonogramu egzaminów w 2024 r.
  2. komunikatu o dostosowaniach w roku szkolnym 2023/2024
  3. komunikatu o przyborach w 2024 r.
  4. komunikatu o egzaminie z informatyki w 2024 r.
  5. komunikatu MEIN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych
  6. komunikatu w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
  7. terminów dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2023/2024
  8. terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2023/2024 przystąpić do egzaminu maturalnego
  9. deklaracje maturalne

Deklarację wstępna składają uczniowie klas maturalnych do 2 października 2023 r.


Absolwenci, którzy chcą poprawić niezdany egzamin maturalny albo podwyższyć wynik zdanego egzaminu
muszą złożyć deklarację ostateczną do 7 lutego 2023 r.

Dokument można wypełnić na dwa sposoby:
1. przynieść osobiście papierową deklarację do sekretariatu uczniowskiego
2. złożyć e-deklarację (należy do 15 stycznia 2024 r. złożyć
Załącznik 5a: EM23 EM15 Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego)


Uwaga dla absolwentów z lat 2020-2022

Zgodnie z informacją ze strony OKE Kraków przekazujemy do zapoznania się:

Informacja w sprawie przystąpienia do obowiązkowych egzaminów ustnych dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego

Informację kierujemy do absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego i deklarują ponowne przystąpienie.

W latach 2020 – 2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U 2020 poz. 891; Dz.U 2020 poz. 2314; Dz. U 2021 poz. 1525)
na egzaminie maturalnym, egzaminów ustnych nie przeprowadzano.

W związku z tym, że zostały zniesione obostrzenia związane z COVID-19,
w 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, którzy nie zdali egzaminu maturalnego,
w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020 – 2022,
kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana.


Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2024 r.:

1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymanie co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

oraz

2) przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego, z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 


Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dyrektora OKE w Krakowie 
w związku z płatnością z egzamin maturalnych w 2024 r. 

 


Informujemy, że Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zostało zlikwidowane, dlatego też absolwenci proszeni są o kontakt z OKE w Krakowie..