Dla Nauczyciela

Aktualizacja danych

– kwalifikacje nauczycieli – tutaj dokument

Zasady oceny pracy nauczyciela

Prosimy nauczycieli zapoznać się projektem regulaminu oceny pracy nauczyciela. /Pliki posiadają hasło/

Zasady oceny pracy nauczycielaRegulamin – wskaźniki oceny pracy nauczyciela


Wzór protokołu i uchwały na posiedzenia Rady Pedagogicznej dla protokolantów prokokół i uchwała

List Minister Edukacji Narodowej o statusie zawodowym nauczyciela

List Minister Edukacji w którym przedstawiano ostatnie zmiany dotyczące statusu zawodowego nauczycieli. – zobacz

Karta rozliczenia godzin ponadwymiarowych

Karta rozliczeń godzin ponadwymiarowych – wypełnić i złożyć do 20 dnia każdego miesiąca roku szkolnego. – pobierz

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli 

Podanie do Dyrektora Szkoły

Przyjmowanie i załatwianie spraw u Dyrektora Szkoły: podanie

Wniosek o opiekę nad dzieckiem. –

PROCEDURA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Do pobrania. –

Wykaz wychowawców pełniących funkcję podczas nieobecności głównego wychowawcy  wykaz wychowaców


Wychowawcy – Arkusz klasyfikacyjny (krzyżówka) należy dostarczyć Dyrektorowi najpóźniej w dniu konferencji klasyfikacyjnej do godz 9.00.

Zestawienie semestralne (krzyżówka) – plik w formacie excel pobierz

Analiza stopnia realizacji podstawy programowej – plik w formacie word pobierz

Karta monitorowania nauczania indywidualnego(zajęć rewalidacyjnych) – plik w formacie word pobierz