Dla Nauczyciela

Aktualizacja danych

Zasady oceny pracy nauczyciela

  • Prosimy nauczycieli, aby zapoznali się z projektem regulaminu oceny pracy nauczyciela (wskaźniki) /Pliki posiadają hasło/ dokument

FORMULARZE:

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ 

załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Zdalnej

KARTA MONITOROWANIA

  • Podanie do Dyrektora Szkoły – przyjmowanie i załatwianie spraw u Dyrektora Szkoły: podanie

  • Wniosek o opiekę nad dzieckiem – dokument 

  • Procedura monitorowania podstawy programowej – Branżowa Szkoła I stopnia dokument 

  • Wykaz wychowawców pełniących funkcję podczas nieobecności głównego wychowawcy  dokument

  • WychowawcyArkusz klasyfikacyjny (krzyżówka) należy dostarczyć Dyrektorowi najpóźniej w dniu konferencji klasyfikacyjnej do godz 9.00. dokument 

  • Analiza stopnia realizacji podstawy programowej dokument

  • Karta monitorowania nauczania indywidualnego(zajęć rewalidacyjnych) dokument

Inne: 

  • List Minister Edukacji Narodowej, w którym przedstawiono ostatnie zmiany dotyczące statusu zawodowego nauczyciela   dokument