DLA NAUCZYCIELA

FORMULARZE

1. Regulamin pracy zdalnej

1.1. Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy zdalnej

2. Karta monitorowania

3. Wzór protokołu i uchwały na posiedzenia Rady Pedagogicznej dla protokolantów

4. Karta rozliczenia godzin ponadwymiarowych PDF   DOC
(wypełnić i złożyć do 20 dnia każdego miesiąca roku szkolnego)

 

5. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli
kartę oceny składamy do przewodniczących komisji przedmiotowych 
nowa karta oceny (dodatek motywacyjny)

6. Podanie do Dyrektora Szkoły   /

7. Wniosek o opiekę nad dzieckiem

8. Procedura monitorowania podstawy programowej – Branżowa Szkoła I stopnia

9. Wychowawcy – Arkusz klasyfikacyjny (krzyżówka)
należy dostarczyć Dyrektorowi najpóźniej w dniu konferencji klasyfikacyjnej do godz. 9.00.
dokument (tutaj arkusz dla klas z większą ilością przedmiotów)  

10. Analiza stopnia realizacji podstawy programowej

11. Karta monitorowania nauczania indywidualnego(zajęć rewalidacyjnych)

 

Zasady oceny pracy nauczyciela

Prosimy nauczycieli, aby zapoznali się z projektem regulaminu oceny pracy nauczyciela (wskaźniki) /Pliki posiadają hasło/ dokument