Dla Nauczyciela

Aktualizacja danych

 

Zasady oceny pracy nauczyciela

 • Prosimy nauczycieli, aby zapoznali się z projektem regulaminu oceny pracy nauczyciela (wskaźniki) /Pliki posiadają hasło/ dokument

 

FORMULARZE:

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ 

załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Zdalnej

KARTA MONITOROWANIA

 • Podanie do Dyrektora Szkoły – przyjmowanie i załatwianie spraw u Dyrektora Szkoły: podanie

 • Wniosek o opiekę nad dzieckiem – dokument 

 • Procedura monitorowania podstawy programowej – Branżowa Szkoła I stopnia dokument 

 • Wykaz wychowawców pełniących funkcję podczas nieobecności głównego wychowawcy  dokument

 • WychowawcyArkusz klasyfikacyjny (krzyżówka) należy dostarczyć Dyrektorowi najpóźniej w dniu konferencji klasyfikacyjnej do godz. 9.00.
  dokument (tutaj arkusz dla klas z większą ilością przedmiotów)  

 • Analiza stopnia realizacji podstawy programowej dokument

 • Karta monitorowania nauczania indywidualnego(zajęć rewalidacyjnych) dokument

 

Inne: 

 • List Minister Edukacji Narodowej, w którym przedstawiono ostatnie zmiany dotyczące statusu zawodowego nauczyciela   dokument