TECHNIK EKONOMISTA

Ukończenie tego kierunku to perspektywa dobrej pracy i aktywności w życiu gospodarczym. W toku nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży.

Przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych