DORADZTWO ZAWODOWE

Od dnia 1 września roku szkolnego 2017/2018 prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów biorących udział w projekcie. Celem rozmowy z doradca jest indywidualizacja rozwoju zawodowego ucznia, wskazanie silnych i słabych stron, optymalizacje ścieżki zawodowej oraz rozwój mocnych stron. Efektem czego ma być pełniejsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
Wskazany zakres wsparcia

  1. Diagnoza swojego potencjału zawodowo- społecznego.
  2. Planowanie Ścieszki własnego rozwoju zawodowego.
  3. Wsparcie w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów do podjęcia pracy zawodowej.
  4. Poznanie sposobów aktywnego poszukiwania pracy.
  5. Zapoznanie z Instytucjami i osobami, które mogą udzielić informacji w zakresie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.