TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Kształcenie na tym kierunku jest szerokoprofilowe, przygotowuje specjalistów w dziedzinie związanej z multimediami, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, a także publikacje internetowe. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie w Polsce i za granicą. ZS im. W. Witosa jest jedyną szkołą w powiecie suskim kształcącą aktualnie w tym zawodzie.

Przedmioty rozszerzone: język obcy, informatyka

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AUD.05.Realizacja projektów graficznych i multimedialnych