TECHNIK HOTELARSTWA

Technikum hotelarskie to jeden z wiodących kierunków szkoły, otwierający możliwości pracy w sektorze hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym. Uczeń poznaje zadania zawodowe, jakimi są: kompleksowa obsługa gościa hotelowego, promowanie, koordynacja, rezerwacja i sprzedaż usług hotelarskich, rozliczanie kosztów pobytu – tworzenie dokumentacji hotelu, udzielanie informacji turystycznej, profesjonalne przygotowanie sal oraz dekoracji na różne okoliczności.

Przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji