SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – KUCHARZ

To zawód dla osób kreatywnych, które chcą pracę zawodową połączyć z pasją gotowania. Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w zakładach gastronomicznych, stołówkach, zakładach przemysłowej produkcji potraw, placówkach świadczących usługi żywienia.

Uczniowie zdobywają jedną kwalifikację zawodową:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań