Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Nie Dla Przemocy” w ramach kampanii społecznej ,,19 Dni Przeciwko Przemocy I Krzywdzenia Dzieci I Młodzieży”

Celem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu mającego za cel   uświadomienie młodym ludziom zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy fizycznej, psychicznej i cyberprzemocy. Dnia 14.02.2020 r. odbyło się wręczenie  uczestnikom konkursu dyplomów oraz nagród  rzeczowych przez Panią Wicedyrektor do Czytaj dalej