REKRUTACJA 2020/2021

Kierunki kształcenia w roku szk. 2020/2021Regulamin rekrutacji
Kryteria przyjęćWykaz konkursów artystycznych i sportowych
Terminy rekrutacjiElektroniczna rekrutacja

Wymagane dokumenty związane z przyjęciem do szkoły

Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki w Technikum

 • załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – wydrukowany dwustronnie  po_SP
 • 3 zdjęcia -/wymiar 30x42mm/ – na odwrocie opisane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • wyniki badań z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • wyniki z badań sanitarno-epidemiologicznych (dot. technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych)
 • karta zdrowia ucznia (z gimnazjum)
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń – orzeczenia kwalifikacyjne

**skierowanie do Medycyny Pracy można pobrać w sekretariacie uczniowskim bądź wydrukować ze strony internetowej. Wydrukowane należy dostarczyć do szkoły w celu opieczętowania i podpisania przez dyrekcję szkoły.

UWAGA!!! Badania o braku przeciwwskazań zdrowotnych w danym zawodzie wykonywane są wyłącznie w Medycynie Pracy w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.


Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia

 • załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – wydrukowany dwustronnie po_GIM  lub po_SP
 • 3 zdjęcia -/wymiar 30x42mm/ – na odwrocie opisane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • skierowanie młodocianego pracownika na nauki dokształcającą w szkole*
 • wyniki badań z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • karta zdrowia ucznia (z gimnazjum)
 • wyniki z badań sanitarno-epidemiologicznych (dot. osób, których praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach mających styczność z żywnością)
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń – orzeczenia kwalifikacyjne

*skierowanie młodocianego pracownika na nauki (praktykę) dotyczy tylko kandydatów kształcących się w zawodzie „sprzedawca”,”magazynier-logistyk”

**skierowanie do Medycyny Pracy można pobrać w sekretariacie uczniowskim bądź wydrukować ze strony internetowej. Wydrukowane należy dostarczyć do szkoły w celu opieczętowania i podpisania przez dyrekcję szkoły.

UWAGA!!! Badania o braku przeciwwskazań zdrowotnych w danym zawodzie wykonywane są wyłącznie w Medycynie Pracy w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.


Dodatkowe informacje uzyskasz w sekretariacie szkoły w godzinach:

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI
Sekretariat znajduje się przy wejściu do szkoły

SEKRETARIAT SZKOŁY
Sekretariat znajduje się obok gabinetu Dyrektora Szkoły

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATÓW
PONIEDZIAŁEK- 9:00-13:00
WTOREK- 9:00-13:00
ŚRODA – DZIEŃ WEWNĘTRZNY
CZWARTEK- 9:00-13:00
PIĄTEK- 9:00- 13:00

tel. (33) 874 27 71 1