REKRUTACJA 2018/2019

Wymagane dokumenty związane z przyjęciem do szkoły

 

Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki w Technikum

 • » załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – wydrukowany dwustronnie –
 • » 3 zdjęcia -/wymiar 30x42mm/ – na odwrocie opisane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia
 • » oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • » oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • » wyniki badań z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
  • >>> link do skierowania dla zawodów:** zał. skierowania na badania hotelarz i gastronomia
   • technik żywienia i usług gastronomicznych
   • technik hotelarstwa
  • >>> link do skierowań dla zawodów:** zał. skierowanie na badania pozostałe zawody
   • technik logistyk
   • technik informatyk
   • technik organizacji reklamy
   • technik obsługi turystycznej
   • technik ekonomista
   • technik fotografii i multimediów
 • » wyniki z badań sanitarno-epidemiologicznych (dot. technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych)
 • » karta zdrowia ucznia (z gimnazjum)
 • » w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń – orzeczenia kwalifikacyjne

**skierowanie do Medycyny Pracy można pobrać w sekretariacie uczniowskim bądź wydrukować ze strony internetowej. Wydrukowane należy dostarczyć do szkoły w celu opieczętowania i podpisania przez dyrekcję szkoły.

UWAGA!!! Badania o braku przeciwwskazań zdrowotnych w danym zawodzie wykonywane są wyłącznie w Medycynie Pracy w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.


 

Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia

 • » załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – wydrukowany dwustronnie
 • » 3 zdjęcia -/wymiar 30x42mm/ – na odwrocie opisane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia
 • » oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • » oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • » skierowanie młodocianego pracownika na nauki dokształcającą w szkole*
 • » wyniki badań z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
  • >>> link do skierowania dla zawodów:** zał. skierowania na badania cukiernik-kucharz
    • cukiernik
    • kucharz
  • >>> link do skierowań dla zawodów:** zał.  skierowanie na badania sprzedawca-magazynier
     • sprzedawca
     • magazynier-logistyk
 • » karta zdrowia ucznia (z gimnazjum)
 • » wyniki z badań sanitarno-epidemiologicznych (dot. osób, których praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach mających styczność z żywnością)
 • » w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń – orzeczenia kwalifikacyjne

*skierowanie młodocianego pracownika na nauki (praktykę) dotyczy tylko kandydatów kształcących się w zawodzie „sprzedawca”,”magazynier-logistyk”

**skierowanie do Medycyny Pracy można pobrać w sekretariacie uczniowskim bądź wydrukować ze strony internetowej. Wydrukowane należy dostarczyć do szkoły w celu opieczętowania i podpisania przez dyrekcję szkoły.

UWAGA!!! Badania o braku przeciwwskazań zdrowotnych w danym zawodzie wykonywane są wyłącznie w Medycynie Pracy w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.

 


 

Dodatkowe informacje uzyskasz w sekretariacie szkoły w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

8:00 – 14:00

tel. (33) 874 27 71 1