BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024

Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki:

» podanie do Dyrektora Szkoły

» załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – wydrukowany dwustronnie

» oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia
lub ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

» oryginał zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia
lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej

» 2 zdjęcia -/wymiar 30x42mm/ – na odwrocie opisane: imię, nazwisko, data urodzenia

» wyniki z badań sanitarno-epidemiologicznych ( jeśli nie było książeczki sanepidowskiej)

» w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń – orzeczenia kwalifikacyjne

» w przypadku kandydatów posiadających orzeczenie albo opinię z PPP – wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzona ze zgodnością z oryginałem przez poradnię