Branżowa Szkoła II stopnia

Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki

w Branżowej Szkole II Stopnia

» załącznik do wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – wydrukowany dwustronnie oraz podanie do Dyrektora szkoły

» 3 zdjęcia -/wymiar 30x42mm/ – na odwrocie opisane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia

» oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia

» oryginał zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia

lub

» oryginał świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

» oryginał zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Zasadniczej Szkole Zawodowej

» wyniki badań z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

» obowiązkowa ankieta Medycyny Pracy w związku z sytuacją epidemiologiczną w 2021 r. w kraju

» wyniki z badań sanitarno-epidemiologicznych ( jeśli nie było książeczki)

» w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń – orzeczenia kwalifikacyjne

» w przypadku kandydatów posiadających orzeczenie albo opinię z PPP – wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzona ze zgodnością z oryginałem przez poradnię